Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

NOUTĂȚI ADRSV - Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Vineri, 20 ianuarie, la sediul Consiliului Județean Olt din Slatina, a avut loc prima ședință a Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, structură cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului.

La întâlnire, au fost prezenți, alături de conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților publice centrale și locale din regiunea Oltenia, membri ai comunității academice și de cercetare, ai mediului de afaceri și societății civile.

„Este un moment important pentru regiune, pentru trasarea direcțiilor de dezvoltare viitoare, pentru noul Program Regional pe care îl vom implementa în Oltenia și a cărui monitorizare va fi în sarcina acestui comitet care s-a reunit, astăzi, pentru prima dată. Mă bucur să văd o prezență atât de numeroasă și le mulțumesc pentru participare tuturor membrilor și observatorilor care compun Comitetul de Monitorizare, precum și reprezentanților Comisiei Europene, care ne-au fost alături încă de la început, cu care ne-am consultat permanent în ceea ce privește elaborarea Programului Regional și care vor continua să urmărească implementarea acestuia. Îmi doresc ca întâlnirile noastre să fie cât mai productive, să fim parteneri, să nu ezitați să vă expuneți ideile, să avem discuții constructive și să stabilim împreună direcțiile care să conducă la dezvoltarea regiunii prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027”a declarat domnul Alexandru Stănescu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

„Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în județul Olt, și să reprezint Comisia Europeană la o întâlnire atât de importantă cum este formarea acestui comitet. Faptul că deciziile legate de Program vor fi luate la nivel regional va permite o mai bună înțelegere a problemelor și a modalității în care fondurile pot fi folosite mai eficient. Mă bucur că avem posibilitatea să mergem în fiecare județ al Olteniei, fiind, astfel, mai aproape de locurile în care proiectele sunt implementate. Mă bucur, de asemenea, că în jurul acestei mese sunt oameni care au un rol foarte important în procesul de monitorizare a Programului. Mă refer atât la partenerii socio-economici, precum și la reprezentanții autorităților locale și regionale”, a spus reprezentantul Comisiei Europene, domnul Krzysztof Kasprzyk, director adjunct al Unității pentru România și Croația, Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio).

În cadrul ședinței, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului și au fost prezentate Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și Planul de comunicare al Programului. De asemenea, au fost discutate mai multe aspecte privind buna implementare a Programului, precum operaționalizarea acestuia, calendarul lansărilor sau metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor.

„Ne dorim ca noul Program Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 să dezvolte regiunea în cel mai bun mod posibil cu ajutorul colegilor de la Comisia Europeană. Avem 1,2 miliarde de euro alocate în acest exercițiu financiar. Este o sumă foarte mare, dar și nevoile regiunii, ale comunităților din Oltenia, sunt la fel de mari și noi ne străduim să facem tot ceea ce ține de noi, de expertiza noastră, pentru ca proiectele care vor fi depuse să reflecte nevoile și interesele sociale. În perioada următoare, vom începe să lansăm în consultare publică, pe rând, ghidurile solicitantului. Va fi un an plin, cu multe apeluri lansate, cu multe proiecte depuse. Ne așteaptă o perioadă intensă, atât pe noi, cât și pe viitorii beneficiari ai Programului Regional, dar sunt convins că vom reuși să gestionăm cu succes tot acest proces și că vom obține rezultate la fel de bune, în noua noastră calitate de Autoritate de Management, precum am înregistrat în perioadele anterioare de programare, 2007-2013 și 2014-2020, când am avut calitatatea de Organism Intermediar pentru Programele Operaționale Regionale”a spus domnul Cătălin Catană, directorul Direcției Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia.

CM PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, care are în componență 30 de membri cu drept de vot și, de asemenea, membri supleanți, observatori și participanți cu titlu consultativ din partea Comisiei Europene, se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

Funcțiile de președinte și vicepreședinte ai CM PR Sud-Vest Oltenia sunt deținute de către domnul Alexandru Stănescu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, respectiv domnul Cătălin Catană, directorul Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Printre membrii Comitetului, se numără reprezentanți ai Guvernului României, ai mai multor ministere, autorități de management și agenții naționale, președinții consiliilor județene din Oltenia, primari de municipii reședință de județ, orașe și comune din regiune, reprezentanți ai mediului universitar și de cercetare, ai mediului privat și societății civile.

„Programul Regional Sud-Vest Oltenia și gestionarea acestuia de către Autoritatea de Management constituită la nivel regional reprezintă primul pas concret și important pentru descentralizare și abordarea nevoilor specifice regiunii. În calitate de reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, transmit aprecierea noastră Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, partenerii noștri, pentru eforturile depuse pentru atragerea fondurilor europene în regiune pentru perioada 2021-2027. Am certitudinea că vom continua și consolida acest parteneriat pentru buna implementare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia”a declarat domnul Bogdan Pășcuț, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

ADR Sud-Vest Oltenia este Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și gestionează, în această calitate, peste 1,2 miliarde de euro alocate regiunii, fonduri care vor fi investite în digitalizare, în eficiență energetică și infrastructură verde, drumuri județene, mobilitate urbană, educație, turism și patrimoniu, dar și în mediul privat.

PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 poate fi consultat pe pagina dedicată Programului, la următorul link: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/home/versiuni-ale-por-sv-oltenia-2021-2027/

solicită informații

Întreabă-ne! Ne străduim să răspundem în cel mai scurt timp solicitărilor primite! Suntem transparenți, corecți și receptivi la nevoile beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune!

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se afla în baza de date a ADR Sud-Vest Oltenia fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al ADR Sud-Vest Oltenia, ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea „Contact” pe site-urile gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia.

Deoarece ADR Sud-Vest Oltenia prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Sud-Vest Oltenia, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa dpo@adroltenia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente.  Am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile de rectificare, restricționare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

ADR Sud-Vest Oltenia este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ADR Sud-Vest Oltenia nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediile ADR Sud-Vest Oltenia:

  • Aleea Teatrului, nr. 1, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
  • Aleea Teatrului, nr. 4, bl. T2, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
  • Calea Severinului, nr. 27, clădirea Novobuilding, Craiova, jud. Dolj;
  • Birou Regional Slatina – Str. Mănăstirii, nr. 1 bis, cod poștal 230038, Slatina, jud. Olt;
  • Birou Regional Râmnicu Vâlcea – Str. General Praporgescu, nr. 1, cod poștal 240595, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea;
  • Birou Regional Târgu Jiu – Str. Victoriei, nr. 2-4, cod poștal 210165, Târgu Jiu, jud. Gorj;
  • Birou Regional Drobeta-Turnu Severin – Str. Traian, nr. 89, cod poștal 220134, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul direcțiilor ADR Sud-Vest Oltenia. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ADR Sud-Vest Oltenia. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ADR Sud-Vest Oltenia, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ADR Sud-Vest Oltenia, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare de informații nerezolvată;

* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;

* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Sud-Vest Oltenia;

* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;

* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu ADR Sud-Vest Oltenia, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

*dacă ați depus o cerere de finanțare la ADR Sud-Vest Oltenia;

*dacă sunteți salariat al ADR Sud-Vest Oltenia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. ADR Sud-Vest Oltenia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;

* prin transmiterea unui e-mail la dpo@adroltenia.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ADR Sud-Vest Oltenia să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ADR Sud-Vest Oltenia va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim;

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, ADR Sud-Vest Oltenia trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

* dacă ADR Sud-Vest Oltenia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dpo@adroltenia.ro.

Răspunsul nostru la solicitarea dvs.vă va fi trimis prin e-mail, in termenul legal de 30 de zile.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo@adroltenia.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor lor în temeiul art. 38, alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al ADR SV Oltenia este dna. Laura Buzatu și poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@adroltenia.ro și / sau la telefonic: 0251412780

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Craiova, Aleea Teatrului, nr. 1, sau prin e-mail, la adresa dpo@adroltenia.ro, ori telefonic la numărul: 0251 416 869.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.

Programul Tranziție Justă 2021-2027
Programul Sanatate 2021-2027
evenimente
No event found!

Finanțări europene

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Planificare regională

Studii și analize regionale

părerea ta contează

Așteptăm să ne transmiți comentarii și observații care pot contribui la îmbunătățirea activității ADR Sud-Vest Oltenia. Toate mesajele ajung la directorul general al instituției, astfel că poți fi sigur că părerea ta contează. 

Sprijinirea beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud-Vest Oltenia este preocuparea noastră principală. Tocmai de aceea, ne străduim să fim tot mai buni, proces la care și tu poți contribui! 

Cataloage de finanțare

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Programe active

POTJ

POS

PNRR

COLLECTIONS

WOMEN

MEN

Sari la conținut