HomeMisiune si valori

Misiune si valori

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de organism executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, prin competentele sale de planificare strategica, este forta motrice a dezvoltarii durabile a regiunii.

Agentia sustine dezvoltarea si interesele de dezvoltare ale comunitatilor locale, fiind puntea de legatura între acestea, autoritatile nationale si institutiile europene relevante.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia urmareste implementarea politicilor de coeziune economica si sociala la nivelul regiunii, promoveaza si implementeaza programe de dezvoltare si asigura serviciile necesare comunitatilor si investitorilor pentru maximizarea beneficiilor economice si sociale la nivelul regiunii.

Misiunea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este de a facilita si de a promova dezvoltarea regiunii SV Oltenia, prin implementarea strategiei de dezvoltare aprobata de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si de partenerii regionali, ca si a politicii de dezvoltare nationala a carei implementare este descentralizata la nivelul structurilor regionale.

Principalul tel îl constituie atragerea resurselor din afara regiunii, ca si intensificarea utilizarii resurselor locale, în scopul de a îmbunatati calitatea vietii si coeziunea sociala a comunitatilor locale din Oltenia, si pentru cresterea competitivitatii în general a economiei regionale.