HomePrezentare ADR

Prezentare ADR

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este o organizatie neguvernamentala (ONG), nonprofit, de utilitate publica, infiintata la data de 28 februarie 1999, in baza legii Legii 315/2004(care a modificat Legea nr. 151/1998) privind dezvoltarea regionala in Romania si in conformitate cu prevederile statutului de organizare si functionare, aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (CDR SVO). ADR SV Oltenia face parte din ansamblul organismelor si instrumentelor financiare, regionale si nationale instituite pentru a permite Romaniei absorbtia fondurilor comunitare in perioada de pre si post-aderare.

ADR SV Oltenia isi desfasoara in prezent activitatea in Craiova- sediul central,si in  birourile judetene din Targu-Jiu, Drobeta Turnu-Severin, Slatina si Ramnicu Valcea.

Misiunea acesteia este de a facilita si de a promova dezvoltarea Olteniei, prin implementarea Planului  de Dezvoltare Regionala asumat de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si de partenerii regionali.

Principalul tel il constituie atragerea resurselor din afara regiunii coroborata cu intensificarea utilizarii resurselor locale, in scopul realizarii coeziunii sociale a comunitatilor locale din Oltenia, imbunatatirii calitatii vietii, precum si cresterii competitivitatii economiei regionale.

Pentru a-si atinge obiectivele, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in parteneriat cu institutiile administratiilor publice locale si cu alte institutii relevante din Regiunea Sud-Vest Oltenia, desfasoara urmatoarele activitati principale:

->Implementarea programelor si a proiectelor regionale: servicii tehnice pentru implementarea programelor pentru dezvoltare regionala, in  colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sau    cu alte Ministere ce ne-au delegat atributiuni de gestionare a programelor;

-> Programare regionala: prin elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala si prin contributia la elaborarea Programului Operational Regional, dar si prin coordonarea realizarii altor strategii si studii la nivel regional (Strategia Regionala de Inovare, Studiu privind mobilitatea la nivel regional, etc), sau participare la elaborarea strategiilor locale si sectoriale;

-> Initiative si proiecte proprii ale ADR SV Oltenia.  Au fost intreprinse mai multe initiative de dezvoltare a unor sectoare cheie identificate la nivel regional, precum: turism, sanatate, automotive, agricultura.

-> Marketing regional si promovarea investitiilor: elaborarea de brosuri si materiale promotionale, misiuni economice pentru antreprenori,consiliere pentru potentialii investitori.

-> ADR SV Oltenia, prin Directorul General, doamna Marilena Bogheanu, este membru fondator al urmatoarelor institutii:

  • Asociatia de Turism Oltenia (ATO)
  • Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Calarasi (BRCT Calarasi)
  • Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara (BRCT Timişoara)