HomeSprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027

Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027


PROIECT

Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027”

Cod proiect 2.1.130, Cod SMIS 2014+ 140449


Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia derulează proiectul ”Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia perioada 2021-2027.

Obiectivul specific al proiectului: Obiectivul specific al proiectului este operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia de Autoritate de Management pentru POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Rezultate așteptate:

1. POR SV Oltenia elaborat și transmis către CE;

2. 1 studiu SEA (prin evaluarea de mediu se analizează aspectele de mediu relevante pentru axele și tipurile de activități propuse prin POR);

3. 1 studiu SMART City având ca scop fundamentarea investițiilor ce vor fi realizate de către orașe prin POR și definirea tipurilor de proiecte ce vor fi depuse in cadrul apelurilor dedicate;

4. Descriere de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR in calitate de AM POR 2021+;

5. Proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR in calitate de AM POR 2021+.

Valoarea totală a proiectului: 2.052.808,48 lei lei, din care 1.744.887,22 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 307.921,26 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national.

Durata proiect: 17 luni, de la 01.08.2020 până la 31.12.2021.

Date de contact: Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe website-ul www.adroltenia.ro sau de la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia din Craiova, str. Aleea Teatrului nr.1, Jud.Dolj, tel. 0040 251 411 869 / fax. 0040 351 463 966, e-mail: office@adroltenia.ro, responsabil proiect Cristina Predescu, Șef Compartiment Asistență Tehnică și Relația cu AM POR, , e-mail: cristina.predescu@adroltenia.ro.


“Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”