HomeSprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027 Cod SMIS 2014+ 140449

Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027 Cod SMIS 2014+ 140449

Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027”

Cod proiect 2.1.130, Cod SMIS 2014+ 140449

DESCRIERE PROIECT

Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia derulează, până la data de 31.12.2022, proiectul ”Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregatirea POR 2021-2027”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia perioada 2021-2027.

Obiectivul specific al proiectului este operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia de Autoritate de Management pentru POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Activități derulate și rezultate atinse:

1. POR SV Oltenia elaborat și transmis către CE. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană la data de 14.10.2022;

2. 1 studiu SEA (prin evaluarea de mediu se analizează aspectele de mediu relevante pentru axele și tipurile de activități propuse prin POR);

3. Descriere de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR in calitate de AM POR 2021+;

4. Proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR in calitate de AM POR 2021+.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2,235,009.44 lei, iar valoarea totală eligibilă 2,222,152.08 lei, din care 1,888,829.28 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 333,322.80 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national.

Durata proiect: 29 luni, de la 01.08.2020 până la 31.12.2022.

Date de contact: Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe website-ul www.adroltenia.ro sau de la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia din Craiova, str. Aleea Teatrului nr.1, Jud.Dolj, tel. 0040 251 411 869 / fax. 0040 351 463 966, e-mail: office@adroltenia.ro, responsabil proiect Cristina Predescu, Șef Compartiment Asistență Tehnică POR, , e-mail: cristina.predescu@adroltenia.ro.

“Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”