Home20Sesiune de informare organizată de ADR SV OLTENIA cu autoritățile publice locale care urmează să elaboreze documentații tehnico-economice pentru viitoarele proiecte finanțate prin POR 2021-2027

Sesiune de informare organizată de ADR SV OLTENIA cu autoritățile publice locale care urmează să elaboreze documentații tehnico-economice pentru viitoarele proiecte finanțate prin POR 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a organizat, în data de 8 iulie, în calitate de solicitant în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și Lider de parteneriat, prima întâlnire din cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.”

La sesiunea de informare, în cadrul căreia au fost prezentate principalele aspecte privind implementarea viitorului contract de finanțare, au participat reprezentanți ai celor 13 unități administrativ-teritoriale partenere: Consiliile Județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, Primăriile municipiilor Craiova, Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Caracal și Râmnicu Vâlcea, Primăriile orașelor Dăbuleni, Băile Govora și Călimănești, precum și Primăria Municipiului Băilești, în calitate de viitor partener.

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat mai multe teme, precum contractarea (documente solicitate de AM POAT), contractul de finanțare și anexele acestuia, obligațiile părților, eligibilitatea cheltuielilor (planificarea și derularea contractelor de achiziție în cadrul proiectului), măsuri de informare și publicitate, prefinanțarea și rambursarea cheltuielilor, monitorizarea proiectului, nereguli și restituirea finanțării, modificări și completări la contract, modalitatea de colaborare între ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Lider, și parteneri.

O altă temă importantă a constat în analizarea activităților prevăzute în cadrul proiectelor de investiții, în vederea încadrării acestora în condițiile de eligibilitate ale Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027 sau ale altor programe din viitoarea perioadă de programare.  

Reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia au prezentat, totodată, reperele pentru elaborarea POR 2021-2027 și legătura cu proiectele în implementare în cadrul POAT 5D, în contextul în care, recent, au avut loc consultări informale, între ADR Sud-Vest Oltenia și Comisia Europeană, dedicate elaborării noului POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.