HomeUncategorizedSemnare contract de finantare in cadrul POR 2014-2020

Semnare contract de finantare in cadrul POR 2014-2020

Vineri, 18 mai 2018, la sediul Consililului Judetean Valcea, a fost semnat un nou contract de finantare in cadul Prioritatii de Investitii 3.1Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri Publice.

Contractul a fost semnat de catre domnul Paul Stanescu, Viceprim – Ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, d-na Marilena Bogheanu – Director General ADR SV OLTENIA si d-nul Constantin RADULESCU – Preşedintele UAT JUDETUL VALCEA, in calitate de beneficiar.

Proiectul, a cărui valoare totala este de 4.866.272,95 lei, din care finanțarea nerambursabila este de 3.569.615,38 lei (790.227,43 euro), isi propune creşterea eficienței energetice a Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca, prin consolidarea şi reabilitarea energetică a clădirilor propuse prin proiect.

Astfel, principalele investitii vizeaza:

  • hidroizolare şi termoizolare fundaţii, hidrotermoizolare porţiune terasă, termoizolare planşeu peste subsol, termoizolare planşeu peste etaj 1, termoizolare exterioară pereţi, termoizolaţie exterioară soclu şi glafuri,
  • refacerea integrală a conductelor/coloanelor de distribuţie agent termic,
  • montarea instalaţiei de încălzire în pardoseală în locul instalaţiei degradate existente cu corpuri statice radiatoare din oţel,
  • realizarea instalaţiei şi a conductelor de recirculare a apei calde menajere, înlocuirea tâmplăriei uzate,
  • instalarea pe acoperişul clădirii, şarpanta sudică a unei baterii de panouri fotovoltaice, instalarea aparatelor inverter,
  • refacerea trotuarului de gardă şi a pantelor acestora, montarea sistemului de jgheaburi şi burlane.

Pana in prezent in cadrul POR 2014-2020 in regiunea Oltenia au fost contractate 327 proiecte cu un grant cumulat de aproximativ 364,49 Meuro, in cadrul Axei Prioritare 3, Operatiunea B – Cladiri publice, semnandu-se 19 contracte de finantare, in valoare de 11.778.177 euro.

Comunicat-de-presa-semnare-3.1.B-.doc (52 downloads)