Home18Schema de sprijin pentru IMM-urile care dezvoltă modele inovative în domeniile de specializare inteligentă, publicată în Monitorul Oficial

Schema de sprijin pentru IMM-urile care dezvoltă modele inovative în domeniile de specializare inteligentă, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.
Schema se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul schemei nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.
Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, trebuie să fie de maximum 24 de luni și să nu depășească data de 31 decembrie 2023.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
• Cheltuieli cu dotări, care includ achiziționarea:

 • echipamentelor tehnologice, utilajelor, instalațiilor de lucru, echipamentelor informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • utilajelor și echipamentelor care nu necesiră montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic;
 • echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sistemelor care utilizează surse regenerabile alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
  • Cheltuieli cu active necorporale, care includ:
 • cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe infromatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea modelului conceptual inovativ;
 • cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrial.
  • Cheltuieli generate de administrație.
  • Cheltuieli pentru consultanță.
  • Cheltuieli salariale.
  • Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate.
  • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect.
  • Cheltuieli cu servicii.

Nu sunt eligibile:
• proiectele pentru care se propune realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie/tehnologizare existent în cadrul unui anumit IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante;
• proiectele care au în vedere realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă prin achiziția de active comercializate pe piață;
• proiectele care reprezintă studii de piață ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent și/sau propus a fi lansat pe piața de profil.

Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia (2020 și 2021), este de 10,69 milioane euro, din care 9,09 milioane euro – finanțare prin FEDR, respectiv 1,60 milioane euro – contribuția națională prin bugetul de stat.

Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației poate consultat integral accesând următorul link (Monitorul Oficial nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020, pag. 2-13):
//www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTYyMzQxODQ5NzcyRSszMA==