HomeUncategorizedS-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat, aferent Axei prioritare 3, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat, aferent Axei prioritare 3, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

În data de 25.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat, aferente Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 30.08.2019, ora 12.00.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.”

Document atasat: