HomeUncategorizedS-a lansat ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1 -Operațiunea A – Ambulatorii

S-a lansat ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1 -Operațiunea A – Ambulatorii

AMPOR a aprobat in data de 11.04.2017, prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, – Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii

Data de deschidere a apelului de proiecte (data publicării ghidului specific şi documentaţiei aferente apelului pe site-ul programului: 12.04.2018)

Data și ora începere depunere de proiecte:  12.05.2018, orele 12.00

Data și ora închidere depunere de proiecte:  12.10.2018, orele 12.00

Documente atasate:

Centralizator-intrebari-consultare-publica-8_1_A_Ambulatorii.docx (43 downloads) Ordin-4501_11_04_2018_Ambulatorii.pdf (43 downloads) 8_1_A_AMBULATORII_INFOREGIO_12_04_2018_final.zip (62 downloads)