Home34S-a lansat apelul de proiecte din cadrul POR – Proof-of-Concept

S-a lansat apelul de proiecte din cadrul POR – Proof-of-Concept

COMUNICAT DE PRESA

S-a lansat apelul de proiecte din cadrul POR –  Proof-of-Concept

Apelul de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), a fost lansat în data de 24.05.2022.

Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022, ora 12:00:00 și 27.07.2022, ora 12:00:00.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanţării nerambursabile acordate de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Alocarea pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 1.058.993 de euro din care alocarea din FEDR este de 900.144 de euro si alocarea din bugetul de stat este de 158.849 de euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli cu dotări;
  • Cheltuieli cu active necorporale;
  • Cheltuieli generate de administrație,
  • Cheltuieli pentru consultanță;
  • Cheltuieli salariale;
  • Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;
  • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
  • Cheltuieli cu servicii.
Ordinul 1056/24.05.2022 (265 downloads) Ghid specific_POC (290 downloads) Comunicat de presa_25.05.2022 (36 downloads)