HomeResponsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Simona Covrescu – șef Departament Comunicare și Asistență Tehnică Beneficiari

Date de contact: e-mail: office@adroltenia.ro; simona.covrescu@adroltenia.ro

                             Tel. 0251.411.869, 0251.414.904, 0251.418.240, 0351.403.900