HomeUncategorizedREGIO 2014-2020: Modificarea Ghidului Solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane

REGIO 2014-2020: Modificarea Ghidului Solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane

Prin Ordinul 4862/18.05.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 3.2 – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.
Principale modificari vizeaza:
– prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pana la data de 21 iunie 2018, ora 12.00;
– introducerea posibilitatii de semnare si de depunere a cererilor de finantare, inclusiv a anexelor, de catre o persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
– completarea modalitatilor de dovedire a complementaritatii activitatilor din cererile de finantare.

Documente atasate:

  •  Corrigendum nr. 4 la Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI – publicat în data de 18.05.2018
  • Ordin 4862 din 18 mai 2018
  • Sinteza modificarilor.
Ghidul-solicitantului-Obiectiv-Specific-3.2-3-Apeluri-versiune-finala-Mai-2018.doc (54 downloads) Ordin-4862-2018.pdf (30 downloads) Sinteza-modificarilor-la-Ghidul-solicitantului-O.S-3.2-3-apeluri-Mai-2018.doc (57 downloads)