HomeUncategorizedREGIO 2014-2020: Modificarea Ghidului Solicitantului aferent Prioritatii de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea C – Iluminat Public

REGIO 2014-2020: Modificarea Ghidului Solicitantului aferent Prioritatii de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea C – Iluminat Public

Prin Ordinul 4496/11.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public.

 Principalele modificări vizează:

  • clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate menționate la secțiunea 4.1;
  • modificarea termenului în situația în care nu există un operator desemnat la data depunerii cererii de finanțare;
  • documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situațiile în care sunt executate lucrări ce necesită obținerea autorizației de construire, cât și pentru pentru cele care nu necesită obținerea AC;
  • introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuității procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public;
  • introducerea condițiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directă.

 

Documente atasate:

Ghid-3.1C-Iluminat-Public-corrigendum-nr.-1-1.zip (27 downloads) Ordin-4496-11.04.2018-modificare-Ghid-3.1.C.pdf (25 downloads) Sinteza-modificari.docx (29 downloads)