HomeUncategorizedRECREATE – Stimularea competitivitatii IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului

RECREATE – Stimularea competitivitatii IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, in calitate de membru al unui Consorțiu format din 5 parteneri, implementează proiectul RECREATE –Stimularea competitivitatii IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătățirea competitivității politicilor pentru IMM-uri.

Membrii Consortiului sunt: Universitatea din Coventry- UK (lider de proiect), Regiunea Campania – Italia , Agenția pentru dezvoltare a regiunii Egea de Sud – Grecia, Centrul pentru Inovare din Lituania și ADR SV Oltenia – Romania.

Obiectivul general al proiectului RECREATE este de a îmbunătăți politicile pentru a spori competitivitatea IMM-urilor din domeniul transporturilor.

Bugetul total al proiectului este de 1.096.255 Euro, din care 183.700 Euro sunt alocați Agenției pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia. Durata de implementare a proiectului este de 60 de luni, între  01.06.2018 – 31.03.2023. Prima faza (36 de luni) presupune desfășurarea unui proces de învățare interregionala, care se va finaliza prin elaborarea unui plan de acțiune. In Faza a doua (14 de luni), se va monitoriza implementarea Planului.

În perioada 9-10 Iulie, ADR SV Oltenia a participat la prima întâlnire de proiect organizată de liderul de parteneriat – Universitatea din Coventry, in Marea Britanie.  În cadrul acestei întâlniri au fost stabilite direcțiile de acțiune din cadrul proiectului, precum și responsabilitățile fiecărui partener.

 

Detalii legate de acest proiect:

Doamna Elena Mayer/ Manager Comunicare,

Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia

Tel: 0251.412780

E-mail: elena.mayer@adroltenia.ro