Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 – formă revizuită

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management AM pentru Programul Tranziție Justă PTJ a publicat forma revizuită a ghidului solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice, începând cu data de 21.08.2023, respectiv până la data de 31.08.2023, ora 17:00.

Ghidul poate fi consultat aici: PTJ – Ghid investiții pentru dezvoltarea IMM – în consultare