Home50Promovarea proiectului si a site-ului Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG

Promovarea proiectului si a site-ului Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este membru fondator al Asociatiei Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala – ROREG.

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”.

Perioada de implementare a  proiectului este de 30 de luni, intre 15.11.2019 si 14.05.2022.

Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, iar ținta este de a sprijini activitatea autorităților publice locale din fiecare regiune, beneficiari sau potențiali beneficiari de finanțare europeană.

Proiectul presupune acordarea de sprijin autorităților locale pentru creșterea eficienței gestionării și implementării proiectelor europene, precum și dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România, avand următoarele etape:

• identificarea și analiza nevoilor de competențe și analiza proiectelor implementate;

• identificarea de propuneri concrete pentru simplificarea sistemului de implementare de proiecte cu finanțare din FESI;

• dezvoltarea unui site, a unei platforme și a unei baze de date;

• derularea seminariilor de instruire și schimburilor de experiență;

• derularea conferințelor naționale și regionale;

• identificarea și pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027 din toate sursele de finantare;

• sprijin pentru beneficiari în pregătirea documentației tehnico-economice a proiectelor de investiții.

Informații despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, precum și despre cele opt regiuni de dezvoltare ale României sunt disponibile pe noul website al asociației – www.roreg.eu