HomePromovarea culturii antreprenoriale – Proiect POS DRU-ID 150319

Promovarea culturii antreprenoriale – Proiect POS DRU-ID 150319

Masuri de informare si publicitate pentru beneficiarii de finantare  din cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti – Ilfov”

“Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor de finantare in cadrul schemei de minimis din cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti – Ilfov” implementat de ADR SV Oltenia in calitate de beneficiar, va prezentam principalele reguli legate de masurile de informare si publicitate:

Reguli generale:

 • Semnatura proiectului se va folosi in mod OBLIGATORIU pe toate materialele de informare si publicitate. – download semnatura proiectului
 • Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul proiectului vor conţine sintagma:

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, însoţită de expresia „Investeşte în oameni!”

 • Toate materialele vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POS DRU 2007-2013.
 • Beneficiarii au obligaţia să transmită către ADR SV Oltenia pentru avizare materialele de informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora
manual.2014.pdf (641 downloads)

Reguli specifice:

Pentru comunicate/anunturi de presa

 • Comunicate/anunturi de presa trebuie sa contina minim urmatoarele informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă/anunţ de presă:
  • Semnătura POSDRU
  • Data şi titlul comunicatului de presă (în partea de sus)
  • Valoarea finantarii neambursabile
  • Obiectivul/obiectivele proiectului
  • Persoana de contact (nume, detalii de contact)
comunicat-de-presa-model-beneficiari1.docx (649 downloads)

Pentru autocolante

 • În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant. Autocolantele vor fi utilizate pentru a identifica activele fixe şi/ sau consumabilele (autovehicule, mobilă, utilaje, echipamente, rechizite etc.) obţinute în cadrul unui proiect. Materialul se va alege în aşa fel încât să se asigure durabilitatea în timp.

Acestea vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a obiectelor. Dimensiunea recomandată este 90 mm x 50 mm, şi vor include semnătura POSDRU. În plus, dacă dimensiunea lor o permite, acestea vor include şi numele fondului din care se acorda cofinanţarea FSE-POSDRU şi expresia „Investeşte în oameni!”. În cazul produselor cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.

autocolant-avizat.docx (553 downloads)

Raportarea privind locatiile unde se desfasoara activitatile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului in luna octombrie 2015
Anexa-8-raportare-lunara-locatii-implementare-activitati-octombrie-actualizata-2015.pdf (536 downloads)

Primele 17 contracte semnate in cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”
Comunicat-de-presa-contractare-planuri-de-afaceri.pdf (674 downloads)

Rezultate finale evaluare planuri de afaceri, in urma solutionarii contestatiilor sesiunea august-septembrie 2015
TABEL-CENTRALIZATOR-PLANURILE-DE-AFACERI-CARE-VOR-PRIMI-FINANTARE-IN-URMA-SOLUTIONARII-CONTESTATIILOR.pdf (651 downloads)
TABEL-CENTRALIZATOR-CU-PLANURILE-DE-AFACERI-AFLATE-PE-LISTA-DE-REZERVA-IN-URMA-SOLUTIONARII-CONTESTATIILOR1.pdf (522 downloads)
TABEL-CENTRALIZATOR-CU-PLANURILE-DE-AFACERI-RESPINSE-IN-URMA-SOLUTIONARII-CONTESTATIILOR.pdf (505 downloads)
TABEL-CENTRALIZATOR-CU-PLANURILE-DE-AFACERI-NEEVALUATE.pdf (528 downloads)

Rezultate evaluare planuri de afaceri  sesiunea august-septembrie 2015
TABEL-PLANURI-DE-AFACERI-CARE-VOR-PRIMI-FINANTARE.pdf (686 downloads)
TABEL-PLANURI-DE-AFACERI-ADMISE-LA-FINANTARE-DIN-LISTA-DE-REZERVA.pdf (554 downloads)
TABEL-PLANURI-DE-AFACERI-AFLATE-PE-LISTA-DE-REZERVA.pdf (516 downloads)
TABEL-PLANURI-DE-AFACERI-RESPINSE.pdf (543 downloads)

Pentru a veni in sprijinul deponentilor in cadrul Concursului de planuri de afaceri, ADR  S-V Oltenia in calitate de beneficiar al proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale  in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov” publica Anexa 1a  „Finanţarea proiectului” in format excel, cu formulele de calcul aferente.
img-X02173526-0001.pdf (563 downloads)
Anexa-1.a.-Finantarea-proiectului.xlsx (602 downloads)

Informatii suplimentare legate de depunerea planurilor de afaceri
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  in calitate de beneficiar al proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” aduce la cunostinta celor interesati ca  termenul limita de depunere a planurilor de afaceri este  03.09.2015, ora 18.30.

Documente utile in vederea depunerii si implementarii planurilor de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri

Urmatoarele documente sunt utile in vederea depunerii si implementarii planurilor de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri aferent proiectului cu titlul “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucureşti – Ilfov”, ID proiect: 150319, Cod SMIS: 57927, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale
Instructiunea-108-si-erata.rar (583 downloads)
ordin.proiecte.dmi_.3.1.pdf (547 downloads)

Noi informatii legate de implementarea proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”

TABEL CENTRALIZATOR – REZULTATE SELECTIE PARTICIPANTI LA CURSURILE DE FORMARE DIN CADRUL PROIECTULUI ”PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN REGIUNILE DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA ȘI BUCUREȘTI ILFOV”

Cursurile vor avea loc la sediul Universitatii din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13,  incepand cu data de 25.08.2015, ora 10:00, sala 005

Grupa va fi alcatuita din 28 de persoane astfel:
– cele 22 de persoane declarate admise;
– primele 6 persoane din lista de rezerva in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

In cazul in care din cele 6 persoane din lista de rezerva vor fi persoane care nu vor putea participa la curs, acestea vor fi inlocuite cu urmatoarele persoane aflate pe lista de rezerva in ordinea punctajului obtinut.

Rezultate-selectie-grup-tinta-24.08.2015.pdf (634 downloads)

Noi informatii legate de implementarea proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”

In vederea realizarii indicatorilor proiectului proiectului ”Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si București Ilfov” ID 150319 si in contextul  contextul publicarii Ordinului Nr. 2399/24.07.2015 privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” si aprobarii actului aditional nr. 2, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de beneficiar  anunta:

I.   Reluarea cursului de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat conform metodologiei anexate pentru un numar de 22 de persoane cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani, inmatriculati in invatamantul superior

II.  Reluarea concursului de selectare a planurilor de afaceri conform metodologiei anexate.

Dosarele de candidatura pentru inscrierea la cursul de antreprenoriat se depun la Universitatea din Craiova, sala 452, conform urmatorului calendar:

–    21.08.2015, orele 16:00-18:00
–    22.08.2015, orele 10:00-14:00
–    23.08.2015, orele 10:00-12:00
–    24.08.2015, orele 10:00-13:00

Interviul pentru persoanele ale caror dosare au fost conforme urmeaza a se desfasura la sediul ADR SV Oltenia, str. Aleea Teatrului, nr. 1, in data de 24.08.2015, incepand cu ora 14:30.

Reluarea concursului de selectare a planurilor de afaceri se va realiza conform urmatorului calendar:

Depunerea Planurilor de afaceri
24 august 2015 – 03 septembrie 2015

Evaluarea Planurilor de afaceri
01 septembrie 2015 – 09 septembrie 2015

Comunicarea rezultatelor selecției
09 septembrie 2015

Depunerea contestațiilor
09 septembrie 2015 – 10 septembrie 2015

Comunicarea rezultatelor re-evaluarii in urma contestațiilor
12 septembrie 2015

Transmiterea documentelor necesare în vederea semnării acordului de finanțare
21 septembrie 2015

Semnarea acordului de finanțare
25 septembrie 2015

Metodologie-selectie-grup-tinta-sesiunea-august-2015.pdf (633 downloads)
Anexe-metodologie-selectie-grup-tinta.rar (606 downloads)
Metodologie-de-derulare-a-Concursului-de-planuri-de-afaceri-sesiunea-august-2015.pdf (653 downloads)
anexe-metodologie-concurs-planuri-de-afaceri.docx (572 downloads)

In urma solutionarii contestatiilor, ADR SV Oltenia face publice rezultatele finale  ale Concursului de Planuri de afaceri desfarurat in cadrul proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti – Ilfov”
lista-planuri-de-afaceri-care-vor-primi-finantare-12.06.pdf (844 downloads)
lista-planuri-de-afaceri-respinse-12062015.pdf (601 downloads)
lista-rezerva-12062015.pdf (704 downloads)

Rezultatele concursului  de planuri de afaceri
ADR SV Oltenia face public rezultatul Concursului de Planuri de afaceri desfarurat in cadrul proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti – Ilfov”
IMPORTANT:
Eventualele contestatii pot fi depuse la sediul ADR SV Oltenia (Craiova, aleea Teatrului nr.1) sau prin fax  0351.463.966;  0351.463967 in data de 11.06.2015 intre orele  8:30-16:30

lista-planuri-de-afaceri-care-vor-primi-finantare.pdf (871 downloads)
lista-planuri-de-afaceri-respinse.pdf (690 downloads)
lista-rezerva.pdf (704 downloads)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  in calitate de beneficiar al proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” anunta urmatoarele:
Pe parcursul evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul proiectului mai sus mentionat au fost identificate unele aspecte pentru care ADR SV Oltenia a solicitat un punct de vedere oficial AM POSDRU.
In consecinta, finalizarea procesului de evaluare si afisarea rezultatelor se va prelungi pana la clarificarea tuturor aspectelor concrete.

Anexa 8  – Raportarea privind locatiile de desfasurarea a activitatilor/subactivitatilor relevante din cadrul proiectului
Anexa-8-raportare-lunara-locatii-implementare-activitati-IUNIE-centralizat-ADR.pdf (553 downloads)

Prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  in calitate de beneficiar al proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri pana la data de 5 iunie  2015, ora 16:00.

Prelungire termen de depunere planuri de afaceri
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  in calitate de beneficiar al proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri pana la data de 29  mai  2015, ora 16:00.

Noi informatii legate de implementarea proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”
Pentru a fi in concordanta cu prevederile art 1, pct 1.3 din instructiunea AM POS DRU nr. 108/11.05.2015, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a modificat Anexa 1 a- Finantarea proiectului.
Download Anexa 1 a modificata Anexa-1.a.-Finantarea-proiectului-refacuta-20.05.2015.xlsx (761 downloads)

A fost modificata latimea coloanelor din fisierul excel pentru a permite introducerea unor valori mai mari.
Anexa-1.a.-Finantarea-proiectului-refacuta-20.05.20152.xlsx (807 downloads)

Informatii actualizate legate de planurile de afaceri

ERATA

1. In conformitate cu instructiunea nr.108/11.05.2015 emisa de AM POSDRU, se elimina pragurile de eligibilitate ale cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii vor respecta prevederile ordinului comun MMFPS si MFP nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Ca urmare a instructiunii nr.108/11.05.2015 si a eratei la aceasta instructiune publicata de AM POSDRU in data de 13.05.2015, prin care au fost eliminate codurile CAEN aferente domeniului “Procesarea alimentelor si bauturilor”, ADR SV OLTENIA a prelungit perioada de depunere a planurilor de afaceri.

In conformitate cu Ghidul solicitantului – Conditii specifice, pentru DMI3.1, “selectia beneficiarilor se va realiza cel tarziu la 4 luni dupa semnarea contractului de finantare”.

In aceste conditii prelungirea perioadei de depunere a planurilor de afaceri fara a se modifica termenul final de selectie implica o accelerare a procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Din acest motiv Cap.III din metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri –   va fi completat astfel:

In functie de numarul de aplicatii depuse si de termenul de finalizare a procesului de evaluare, cat si pentru accelerarea procesului de implementare, verificarea eligibilitatii planurilor de afaceri poate incepe concomitent cu verificarea tehnico-financiara, deoarece fiecare plan de afaceri este depus intr-un numar suficient de exemplare care sa permita realizarea concomitenta a celor doua etape de evaluare”.

Informatii importante legate de depunerea planurilor de afaceri

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri pana la data de 22 mai 2015, ora 16:00

Avand in vedere erata la Instructiunea AMPOSDRU nr. 108 conform careia domeniul «Procesarea alimentelor si bauturilor » (si codurile CAEN aferente) din Anexa 1 la Instructiunea nr. 108 se elimina, se permite persoanelor care au depus Planuri de afaceri propunand spre finantare activitati avand codurile CAEN mentionate sa redepuna aplicatii avand oricare dintre celelalte coduri CAEN din Anexa 1 la Instructiunea sus-mentionata pana la data de 22 mai 2015, orele 16:00.

Instructiunea nr.108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
instructiunea-108-din-11.05.2015.pdf (642 downloads)

Erata la Instructiunea nr.108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
erata_instructiunea-_108.pdf (600 downloads)

Informatii importante in ceea ce priveste depunerea planurilor de afaceri
comunicat-de-presa-prelungire-depunere.docx (612 downloads)

Au fost aduse modificari legate de anexa 10 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri anexa din atasament
Anexa-10.-Declaratie-evitare-dubla-finantare-corectata-05052015.docx (666 downloads)

Termenul de depunere a dosarelor pentru selectia expertilor pe termen scurt – proiect POSDRU/176/3.1/S/150319 “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti -Ilfov”se prelungeste pana la data de 6 mai, ora 18.30.

In contextul publicarii spre consultare de catre AM POSDRU a draftului de instructiune privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” ADR SV OLTENIA, in calitate de beneficiar al proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti –Ilfov”, modifica:

–   Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis in sensul completarii acesteia     conform draftului de instructiune publicat de AM POSDRU- document atasat Anexa 4 modificata

– Anexa 16. Calendarul evaluării, selecției și contractării planurilor de afaceri, in sensul prelungirii termenului de depunere a planurilor de afacere pana la data de 11 mai 2015, ora 16:30.- document atasat-Anexa 16 modificata

Anexa-4.-coduri-caen-modificata-30.04.2015.docx (786 downloads)
Calendar-evaluare-modificat-30.042015.docx (641 downloads)

Materialele  prezentate in cadrul Conferintei de lansare a proiectului desfasurata in data de 29 aprilie 2015

Prezentare-proiect-conferinta-lansare.pptx (546 downloads)
Prezentare-schema-minimis-conferinta-lansare.pptx (560 downloads)
Prezentare-stadiul-implementarii-conferinta-lansare.pptx (520 downloads)

Anunt recrutarea experti
anunt.docx (740 downloads)

Locatiile unde se desfasoara activitatile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna mai 2015
Anexa-8-raportare-lunara-locatii-implementare-activitati-final-MAI-centralizat.docx (524 downloads)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia va  invita sa participati la conferinta de lansare a proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare  Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov
Invitatie-Conferinta-POS-DRU-Craiova-29.04.2015.pdf (538 downloads)

Documente utile
Metodologie-de-derulare-a-Concursului-de-planuri-de-afaceri-15-aprilie-2015-publicat.pdf (976 downloads)
Anexa-1.-Plan-de-afaceri.docx (768 downloads)
Anexa 1.a -Finantarea proiectului modificata – 23.04.2015
Anexa-1.a.-Finantarea-proiectului1.xlsx (665 downloads)
Anexa-1.a.-Finantarea-proiectului.xlsx (581 downloads)
Anexa-6.-Declaratie-de-eligibilitate.docx (572 downloads)
Anexa-7.-Declaratia-privind-eligibilitatea-TVA.docx (575 downloads)
Anexa-8.-Declaratie-de-angajament.docx (604 downloads)
Anexa-9.-Declaratie-evitare-a-incompatibilitatii.docx (549 downloads)
Anexa-10.-Declaratie-evitare-dubla-finantare.docx (535 downloads)
Anexa-11.-Cerere-tip-de-inscriere-si-inregistrare-Plan-de-afaceri.docx (566 downloads)
Anexa-12.-Coperta-autorizata-pentru-Planul-de-Afaceri.docx (612 downloads)
Anexa-13.-Opis-dosar-Plan-de-Afaceri.docx (589 downloads)
Anexa-14.-Contestatie-rezultate-Concurs-Planuri-de-Afaceri.docx (508 downloads)

Locatiile unde se desfasoara activitatile si subactivitatile relevante din cadrul proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” in luna aprilie.

Anexa-8-raportare-lunara-locatii-implementare-activitati-final-1.pdf (579 downloads)

Calendarul desfasurarii cursurilor de formare din cadrul proiectului ”Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”. Datele de contact ale Centrelor de sprijin din regiunea Sud-Vest Oltenia

Anexa-8-cursuri-universitati-aprilie.docx (536 downloads) Date-contact-centre-sprijin-regiunea-S-V-Oltenia.docx (553 downloads)

Date si informatii suplimentare legate de implementarea acestui proiect pot fi oferite de doamna Simona Covrescu, responsabil publicitate si promovare, telefon 0251/412780, simona.covrescu@adroltenia.ro.

comunicat-de-presa-lansare1.docx (572 downloads)

Selecția participanților la cursurile de formare din cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București Ilfov” – POSDRU/176/3.1/S/15031

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia anunta inceperea selectiei participaţilor la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013, Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare SudVest Oltenia si Bucuresti Ilfov”.

Persoanele interesate vor putea sa isi depună dosarele de candidatura la secretariatul fiecăruia dintre partenerii implicați, respectiv:

 • UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, la sediul instituţiei din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, sala 452, în perioada 9 – 18 martie 2015
 • UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, la sediul Facultății de Administrație și Afaceri situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 1, la Laboratorul de informatică nr. 1, în perioada 5 – 12 martie 2015
 • UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Dâmbovnicului, nr. 22, camera 17, în perioada 9 – 20 martie 2015

Date si informatii suplimentare legate de implementarea acestui proiect pot fi oferite de doamna Simona Covrescu, responsabil publicitate si promovare, telefon 0251/412780, simona.covrescu@adroltenia.ro.

Metodologie-selectie-grup-tinta-ID-1503191.docx (589 downloads) metodologie-selectie-grup-tinta-anexe-Finala11.rar (665 downloads) anunt-selectie-cursuri11.docx (546 downloads)

 

Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti, Societatea comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare-Sucursala IPA CIFATT Craiova si Asociatia ProMehedinti anunta lansarea proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”.

Proiectul isi propune promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMMurilor) din regiunile SV Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.

Crearea a 2 centre de sprijin si dezvoltarea a inca 3 centre deja existente, oferirea de  asistenta tehnica si consultanta pentru demararea unei afaceri, precum si implementarea schemei de minimis, prin selectarea a 50 de planuri de afaceri si crearea a 100 de noi locuri de munca, reprezinta principalele rezultate asteptate la finalizarea celor 10 luni de implementare a acestui contract.