HomeProiecte de succes – POR 2014-2020

Proiecte de succes – POR 2014-2020

 1. UAT Oraşul Bals – Creşterea eficienţei energetice a corpului principal al şcolii Gimnaziale Mihail Drumeş, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Balş-Olt
 2. UAT Oraşul Tismana – înfiinţare parc si gradina in oraşul Tismana, inclusiv modernizare drum de acces
 3. UAT Oraşul Calimanesti, – Construire-reabililare zona verde „Poiana lui Caliman”, Calimanesti, jud. Valcea.
 4. UAT Municipiul Ramnicu Valcea – Reabilitare termica a blocurilor de locuinţe din Municipiul Ramnicu Valcea: SI5, SI6, 95, H, 13
 5. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu – Reabilitare termo-energetica pavilion administrativ de Ia sediul S.P.F Calafat
 6. Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Consolidare – restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica “Adormirea Maicii Domnului
 7. UAT Municipiul Ramnicu Valcea – Construirea unei artere de legătură intre b-dul N.Balcescu si b- dul.Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihaescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T.VIadimirescu si achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi.
 8. Manastirea Arnota – Consolidare, restaurare si punere in valoare muzeu, ateliere (corp chilii) si incinta din cadrul ansamblului Manastirea Arnota
 9. UAT Comuna Lungesti – Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program normal din sat Lungesti, com. Lungeti, Judetul Valcea
 10. UAT Comuna Dobrun – Modernizare corp A si demolare si construire corp B gradinita cu program normal Dobrun, sat Dobrun, comuna Dobrun, judetul Olt
 11. Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova – Amplasare firma, igienizare si dotare spatii de invatamant
 12. Manastirea Brancoveni – Lucrari de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare si punere in valoare a ansamblului arhitectural Manastirea Brancoveni
 13. UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin – Spatiu tematic, multifunctional de recreere, sport si educatie active
 14. UAT Comuna Podari – Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale din Comuna Podari, judetul Dolj
 15. UAT Orasul Brezoi – Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea