Programul Sănătate este un program multifond, care cuprinde finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din Fondul Social European Plus (FSE+).

Programul are o alocare totală de 5,88 miliarde de euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și ale bugetelor locale în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2023-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate.

Prioritățile Programului Sănătate sunt: