HomeProgramul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

28.04.2021 – ADR Sud-Vest Oltenia publica a doua versiune a Programului Operațional Regional (POR) Sud-Vest 2021-2027

POR Sud-Vest 2021-2027 este un document strategic de programare și principalul instrument de finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale regiunii, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 acoperă domenii diverse precum inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea,  infrastructura educațională, turism și patrimoniu cultural si dezvoltare teritoriala integrata.

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii. Peste 1,2 Mld de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si bugetul de stat vor fi alocati pentru investitii in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin intermediul celor 8 Axe Prioritare ale programului.

Cea de-a doua versiune a documentului a fost elaborata ținând seama de recomandările primite din partea Comisiei Europene, de modificarile Regulamentelor Europene, precum si de rezultatele procesului de consultare derulat la nivel regional.

1.04.2021 – ADR SUD-VEST OLTENIA PUBLICĂ Memoriul de prezentare al Programului Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, ca parte a procedurii de evaluare de mediu

Ca parte a procedurii SEA pentru programele operaționale elaborate pentru regiunile de dezvoltare ale României, informăm publicul interesat asupra publicării Memoriului de prezentare al Programului Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, întocmit conform Ordinului 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010.

Documentul si anexele pot fi consultate accesând următoarele link-uri. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Magda Lungu, Șef Departament PM-POR, tel/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.