HomePregatire proiecte

Pregatire proiecte

20.11.2020 – Modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură- 5-D

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat OMFE nr. 1376/19.11.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 19.11.2020

21.10.2020 – Modificarea Ghidului Solicitantului  Conditii Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură- 5-D

A fost aprobat Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1173/14.10.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 14.10.2020.

Informatii privind evaluarea Fiselor de proiecte de investitii depuse in cadrul POAT- 5D

I.Luând in considerare următoarea prevedere din Metodologia de evaluare si selecție a fiselor de investiții, potrivit careia: „In cazul apariției unor situații  obiective (modificări legislative, modificări al Ghidului solicitantului, etc), ce pot determina modificări asupra calendarului propus sau asupra Metodologiei de evaluare si selecție, dar care nu afectează Criteriile suplimentare, ADR SV Oltenia va opera aceste modificări si le va aduce la cunoștința potențialilor beneficiari”,

Va comunicam urmatoarele:

  • 1. Pe parcursul evaluării Fiselor de proiecte de investiții,  in etapa de solicitare de clarificări,  s-a constatat ca unele aspecte au vizat completarea/modificarea/emiterea unor documente, printre care si hotărâri ale consiliilor locale/ județene.

Având in vedere  faptul ca emiterea hotărârilor consiliilor locale/ județene necesita o perioada mai mare de timp, pentru a da posibilitatea potențialilor beneficiari de a completa/modifica/emite acest tip de documente, acestea vor fi luate in considerare  si in situația in care au fost transmise la  ADR SV Oltenia după o perioada mai mare de 3 zile de la solicitarea de clarificari,  dar nu mai târziu de 24 septembrie 2020.

  • 2. Se actualizează calendarul estimativ privind procesul de evaluare si selecție, in sensul ca ADR Sud-Vest Oltenia va transmite Fisa propunerii de proiect către AM POAT pana la 30 septembrie 2020, cu respectarea termenului menționat in Ghidul solicitantului.

II. In conformitate cu precizările AM POAT, in cazul unui proiect pentru pregătirea documentațiilor pentru care beneficiarul a efectuat unele cheltuieli înainte de 29.06.2020 (nu in integralitate,  doar pentru o parte dintre documentații), aceste cheltuieli vor fi considerate  neeligibile.    Doar cheltuielile efectuate de un beneficiar după 29.06.2020 pot fi considerate  eligibile.

Clarificari privind depunerea Fiselor de proiecte in cadrul apelului  destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

In vederea completarii si depunerii Fiselor de proiecte finanțate din Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, va comunicam urmatoarele:

1. Pentru corelarea Metodologiei de selecție aprobata de CDR SV Oltenia si Fiselor proiect  de investiții cu Grilele de evaluare, am modificat Declaratia de angajament si eligibilitate. In cadrul continutului documentului s-a adaugat textul : “2. Activitatile propuse spre finanţare nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea  cererii de finanțare în cadrul POAT 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (a se vedea criteriul 2.2.F din ghid)”.

2. Avand in vedere raspunsul primit de la AM POAT, privind modul de elaborare a documentatiile in parteneriat pentru domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana si turism, va informam urmatoarele:

  •  art. 13 din OUG 88/2020 se refera la modul in care se pot elabora documentatiile si nu la proiectele de investitii.
  • pentru domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana si turism, nu se prevede ca documentatiile sa fie elaborate in parteneriat. In acest sens, daca sunt implicate mai multe UAT-uri, acestea pot face un alt acord distinct in care sa se stipuleze cine va fi responsabil de elaborarea documentației, urmând ca acesta sa fie partener cu ADR in cadrul proiectului finantat din POAT.
  • va rugam sa aveti in vedere ca partenerul din cadrul proiectului POAT va fi singurul responsabil de activitatea din cadrul proiectului privind elaborarea documentatiei, ca acesta trebuie sa deruleze procedura de achizitie si sa efectueze platile catre contractor, sume care ulterior vor fi rambursate din POAT.
  • in plus, va rugam sa aveti in vedere ca aceste tipuri de proiecte de investitii realizate in parteneriat sa fie eligibile in 2021-2027 si sa va asigurati, inca de la acest moment, ca sunteti in cunostinta de cauza privind cerintele regimului proprietatii publice/private ale viitoarelor investitii de pe teritoriul UAT-urilor.

Documente atasate:

Declaratia de angajament si eligibilitate

Apelul de proiecte din cadrul POAT– “Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

Clarificari privind depunerea Fiselor de proiecte in cadrul apelului  destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

Detalierea modalitatii de punctare a criteriilor suplimentare din grilele de evaluare pentru domeniile drumuri județene, turism si patrimoniu, regenerare urbana si mobilitate urbana

Pentru o evaluare cat mai obiectiva si o abordare transparenta, in cadrul Grilelor de evaluare s-a detaliat modalitatea de punctare a criteriilor suplimentare pentru domeniile drumuri județene, turism si patrimoniu, regenerare urbana si mobilitate urbana.
Termenul limita pana la care pot fi depuse fise de proiecte de investiție este 7 septembrie 2020, ora 16.00.
Pana la termenul limita de depunere, ADR SV va asigura help desk potențialilor beneficiari pentru completarea si transmiterea documentațiilor aferente.

Criterii suplimentare aprobate de CDR

Metodologia de selectie a Fiselor de Investitii

Fise de proiect de investitii

Pachet informativ pentru potentialii beneficiari