HomePregătire proiecte specializare inteligenta 2021-2027

Pregătire proiecte specializare inteligenta 2021-2027

Prezentare proiect ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligenta” Cod proiect 1.1.143, Cod SMIS 2014+ 141484

Modificarea Ghidului simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente

ADR SV Oltenia, in calitate de administrator de schema de ajutor de minimis si de ajutor de stat  si ca urmare a publicarii OMFE nr. 1377/19.11.2020, actualizeaza Ghidul simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente, secțiunea ‚Cheltuielile eligibile pentru beneficiarii finali ai schemei de ajutor de stat și minimis’ din cadrul subcapitolului. 2.3.2. Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat/de minimis.”

Ghid Simplificat pregatire proiecte Specializare Inteligenta-19.11.2020 (178 downloads)

Modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de specializare inteligenta

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat OMFE nr. 1377/19.11.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor in domeniul specializării inteligente pentru perioada de programare 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de administrator de schema de ajutor de minimis si de ajutor de stat si in conformitate cu Ordinul MFE nr. 894/03.08.2020, lansează azi, 05 noiembrie 2020, Ghidul de finanțare pentrupregătirea documentațiilor tehnico-economice destinate proiectelor de infrastructura in domeniul  specializarii inteligente aferente perioadei de programare 2021-2027

Anexe-Ghid-simplificat-specializare-inteligenta-ADR-SV-O (129 downloads) Ghid-Simplificat-pentru-pregatirea-proiectelor-de-specializare-inteligenta (81 downloads)

A fost lansat spre consultare publica Ghidul de finanțare pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente. Comentariile și propunerile pot fi transmise pana la data de 05.10.2020 pe adresa de email office@adroltenia.ro.”

Anunt lansare-apel-preselectie-fise-de-proiecte-SI (122 downloads) Informatii-apel-preselectie-proiecte-strategice-RIS-SVO (98 downloads) Model-Fisa-de-proiect (141 downloads) RIS3_Strategia-Regionala-de-Inovare-pentru-Specialziare-Inteligenta-2014-2020 (71 downloads) Ghid-Simplificat-Specializare-Inteligenta-SV-Oltenia (109 downloads)