Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a publicat în consultare publică , următoarele ghiduri ale solicitantului:

1. Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I” (https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-masuri-sistemice-de-planificare-monitorizare-si-control-al-calitatii-programului-de-screening-pentru-boli-hepatice-c/).
Perioada de consultare publică este: 02-23 octombrie 2023
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.hepatite@mfe.gov.ro până la data de 23.10.2023, data încheierii procesului de consultare publică.

2.Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie” (https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-investitii-in-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-spitalelor-de-pediatrie/).
Perioada de consultare publică este: 02-23 octombrie 2023;
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.pediatrieamb@mfe.gov.ro, până la data de 23.10.2023, data încheierii procesului de consultare publică.

3. Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie” (https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-investitii-in-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-spitalelor-de-obstetrica-ginecologie/).
Perioada de consultare publică este: 02-23 octombrie 2023; Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.ogamb@mfe.gov.ro, până la data de 23.10.2023, data încheierii procesului de consultare publică.

4. Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening” (https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-investitii-in-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-implicate-in-implementarea-de-programe-de-screening/).
Perioada de consultare publică este: 02-23 octombrie 2023;

5. Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral” (https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-cresterea-accesului-si-eficacitatii-serviciilor-de-ingrijire-medicala-dedicate-pacientului-critic-pacient-cu-accident/).
Perioada de consultare publică este: 03-24 octombrie 2023;
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adrese email: consultare_fseplus_pacient_critic@mfe.gov.ro până la data de 24.10.2023, data încheierii procesului de consultare publică.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sănătate 2021-2027, în urma acordului semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene avand delegate atributii care vizeaza implementarea proiectelor contractate in cadrul prioritatilor 1,2,3,4 si 7