HomePlanificare regionalaComitetul Regional pentru elaborarea PDR

Comitetul Regional pentru elaborarea PDR

Conform angajamentelor asumate cu Uniunea Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, fiecare regiune de dezvoltare contribuie la realizarea documentelor naționale de programare și la stabilirea propriei strategii de dezvoltare, prin realizarea Planului de Dezvoltare Regională, document elaborat sub coordonarea Agențiilor de Dezvoltare Regională și aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

In baza Memorandumului Guvernului din 13 iunie 2012 si a Regulamentului – Cadru pentru organizarea şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost constituit Comitetul Regional de Planificare Sud-Vest Oltenia (CRP SV Oltenia),  structură coordonată de Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia, care asigură și secretariatul.

In componența CRP SV Oltenia intra Instituțiile prefecturilor din cele 5 judete ale regiunii, Autoritățile publice locale (Consilii Județene, Consilii Locale), servicii deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, Institute de cercetare și instituții de învățământ superior precum si parteneri economici și sociali.

CRP avizează:

  • analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare regionale a PDR, precum şi concluziile privind problemele majore identificate la nivel regional, elaborate pe baza documentelor adoptate în grupurile de lucru judetene şi tematice;

  • strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR;

  • programarea financiară orientativă a obiectivelor prioritare de dezvoltare;

  • proiectul PDR care va fi supus aprobării CDR;

  • rapoartele strategice de monitorizare a PDR, care vor fi supuse aprobării CDR;

  • lista indicativă a proiectelor strategice din PDR identificate la nivelul regiuni Sud-Vest Oltenia.

Mai multe detalii aici:

Regulament CRP SV 2013
Tabel Membri CRP SV 2013