HomePhare/program guvernamentalPROIECTELE Phare RO 0108.01, 03 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Invatamant Profesional si Tehnic

PROIECTELE Phare RO 0108.01, 03 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Invatamant Profesional si Tehnic

CADRUL GENERAL
Programul de coeziune economica si sociala Phare 2001 are drept scop implementarea unor masuri integrate de asistenta tehnica si financiara pentru Guvernul României, în vederea dezvoltarii unor programe de investitie în sectoare economice si sociale prioritare. Programul raspunde cerintelor strategice ale Planului National de Dezvoltare lansat de Guvernul României pentru perioada 2000-2002, si contribuie la consolidarea capacitatii institutionale a organizatiilor centrale si locale din România, pentru a facilita procesul de aderare la UE.

Componenta „Investitii pentru Coeziune Economica si Sociala” – RO0108.03 din cadrul Programului Phare 2001 sprijina Guvernul României în implementarea politicii integrate a planurilor multianuale de dezvoltare regionala prin proiecte de investitii în sectoarele prioritare, în vederea cresterii potentialului economic si social în zonele identificate care se confrunta cu probleme de restructurare industriala. Aceste zone sunt sprijinite în masura în care demonstreaza potential pentru crestere economica în concordanta cu prevederile Planului National de Dezvoltare. Proiectele de investitii se dezvolta în strânsa corelare cu suportul oferit pentru politica de dezvoltare institutionala, conform politicilor si practicilor Uniunii Europene.

Componenta de investitii se va focaliza pe 6 prioritati:
– sprijin pentru IMM-uri
– formare profesionala – învatamânt profesional si tehnic (TVET)
– schema de investitii în servicii sociale
– proiecte mari de infrastructura
– proiecte mici de infrastructura
– componenta de publicitate, selectie, monitorizare, evaluare si supervizare

Activitatea „TVET” din cadrul componentei mai sus amintite are un buget aprobat de 21,33 MEURO, din care 16 MEURO reprezenta contributia Phare, pentru primul proiect care începe în anul 2001.

Investitiile pentru activitatea „TVET” vor fi orientate pe 2 directii: reabilitarea infrastructurii scolilor (lucrari) si procurarea de echipamente (tehnica de calcul si birotica).

Prin programul Phare 2001 se vor dezvolta si Masuri integrate de dezvoltare institutionala în sprijinul Coeziunii economice si sociale – RO 0108.01. În cadrul acestora este planificata asistarea formarii profesionale – învatamânt profesional si tehnic (componenta C) prin activitati dezvoltate la nivel national, regional si local (nivelul unitatii de învatamânt).
Bugetul aprobat pentru proiectul care începe în anul 2001 este de 4.5 MEURO care reprezinta contributia Phare.

Vor beneficia atât de investitii cât si de masuri pentru dezvoltare institutionala, finantate prin programul Phare 2001, cele 111 scoli localizate în zonele tinta (din care 11 centre de resurse), conform celor prevazute în Fisa Phare 2001. Prezentul GHID se refera la procesul de selectie al celor 111 scoli.

În cazul componentei „investitii”, pentru echipamente de birotica si în cadrul componentei „dezvoltare institutionala”, pentru anumite activitati, vor fi selectionate suplimentar 11 centre de resurse. Procesul de selectie al acestora nu face subiectul prezentului GHID. Ministerul Educatiei si Cercetarii are responsabilitatea organizarii acestei selectii pentru scolile mentionate anterior .

Cadrul institutional al acestui proiect pentru componenta învatamânt profesional si tehnic cuprinde:

(1) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) în calitate de Autoritate Contractanta, în numele Guvernului României pentru ambele proiecte Phare RO 0108.01 si Phare RO 0108.03;
(2) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) în calitate de Autoritate de Implementare însarcinata cu managementul tehnic al proiectului Phare RO 0108.03;
(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) în calitate de Autoritate de Implementare însarcinata cu managementul tehnic al proiectului Phare RO 0108.01;
(4) Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic (CNDÎPT) în calitate de Unitatea de Implementare din partea Autoritatii de Implementare pentru proiectul Phare RO 0108.01;
(5) Consiliul National de Dezvoltare Regionala (CNDR) care hotaraste constituirea Consortiilor Regionale si alocarea fondurilor pentru scoli în cazul proiectului Phare RO 0108.03;
(6) Consiliile de Dezvoltare Regionala (CDR) care valideaza rezultatele procesului de selectie a celor 111 unitati de învatamânt si asigura dimensiunea regionala a dezvoltarii institutionale durabile în cadrul învatamântului profesional si tehnic;
(7) Consortiile Regionale (CR) sunt structuri consultative, constituite cu ocazia implementarii proiectelor de coeziune sociala si economica – componenta TVET, care reunesc reprezentantii urmatoarelor institutii:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) 3 reprezentanti
Consilii Judetene (CJ) 1 reprezentant pentru fiecare judet
Agentii Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) 1 reprezentant pentru fiecare judet
Filiala regionala a Centrului National pentru Dezvoltarea Învatamântului Profesional si Tehnic (CNDÎPT)
1 reprezentant al fiecarei filiale regionale
Inspectorate Scolare Judetene (ISJ) 1 reprezentant pentru fiecare judet
Comitete Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesionala (CLDPS) 1 reprezentant pentru fiecare judet al unei institutii a partenerilor sociali, alta decât cele nominalizate
Universitati (Univ) 2-3 reprezentanti
Rolul acestora este de a realiza procesul de selectie al unitatilor de învatamânt prin reprezentantii selectionati în Comitetul Regional de Selectie (CRS), de a elabora anual Planul de actiuni privind Masuri integrate de educatie si formare profesionala în contextul dezvoltarii regionale, de a asigura desfasurarea activitatilor din componenta „investitii” conform obiectivelor, precum si de a pregati coerenta deciziilor privind dezvoltarea institutionala în educatie cu obiectivele politicilor de dezvoltare regionala.

OBIECTIVELE SPECIFICE COMPONENTEI ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL si TEHNIC (TVET)

1. modernizarea sistemului educational – învatamânt profesional si tehnic în vederea oferirii prin unitatea de învatamânt a unei pregatiri tehnice si profesionale adaptata nevoilor de dezvoltare personala si profesionala ale elevilor, dar si nevoilor de dezvoltare integrata, economica si sociala, pe termen mediu si lung, a localitatilor incluse în zonele tinta; cresterea sanselor de insertie socio-profesionala a absolventilor si a capacitatii acestora de a se adapta provocarilor dezvoltarii economice prin învatare de-a lungul întregii vieti, reprezinta reperele esentiale vizate în procesul de modernizare a formarii profesionale prin învatamânt profesional si tehnic;
2. adaptarea si eficientizarea mecanismelor de conducere si coordonare a formarii profesionale prin învatamânt profesional si tehnic, în concordanta cu aranjamentele institutionale create pentru dezvoltarea regionala integrata, economica si sociala, asa cum este prognozata pe termen mediu si lung, în Planul National de Dezvoltare;
3. consolidarea rezultatelor obtinute prin programul Phare VET RO 9405 pentru învatamânt profesional si tehnic care constituie premisa continuitatii si a dezvoltarii durabile a acestui tip de învatamânt;
4. rationalizarea si modernizarea actualei retele a învatamântului profesional si tehnic, a capacitatii de scolarizare si pregatire educationala de calitate, prin programe multianuale de investitii, prima faza fiind renovarea scolilor VET selectate, stabilirea echipamentului necesar si instalarea echipamentului de tehnica de calcul;
5. asigurarea egalitatii sanselor pentru toti tinerii pentru a obtine o buna calificare profesionala, atât din punct de vedere al accesului cât si al calitatii procesului educational, la nivelul standardelor europene, care raspunde flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personala si profesionala a elevilor.
La nivelul regiunii Oltenia, numarul unitatilor de invatamant eligibile pentru acest program este de 63, din care 6 centre de resurse