HomePhare/program guvernamentalProgramul Phare RO-0108.03.03 – Schema de investitii in Serviciile Sociale

Programul Phare RO-0108.03.03 – Schema de investitii in Serviciile Sociale

Cadrul istoric

Tranzitia catre economia de piata si restructurarea economica în România au restrâns oportunitatile locurilor de munca si au condus spre o deteriorare semnificativa a puterii de cumparare, a veniturilor si o crestere a saraciei.

Guvernul României a decis sa dezvolte serviciile sociale pentru grupurile vulnerabile care nu sunt acoperite de serviciile existente. În particular, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale intentioneaza sa sustina dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele în vârsta, familii si persoane in dificultati si/sau traind în saracie extrema si tineri care intra pe piata muncii pentru prima data, în mod deosebit aceia care vin dintr-un centru de plasament si nu sunt pregatiti sa traiasca independent, în timp ce Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii este responsabila pentru servicii pentru copii si familiile lor.

Guvernul României a elaborat în anul 2000 strategia referitoare la protectia sociala pentru persoanele în vârsta si o noua legislatie care promoveaza si încurajeaza dezvoltarea caselor de îngrijire sociala si a altor tipuri de institutii pentru batrâni cum ar fi: centre de zi, cluburi de zi, centre de odihna, centre de restabilire sociala si reabilitare.

Administrarea si coordonarea la nivel local a ofertelor de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile este responsabilitatea autoritatilor locale. Municipalitatile pot dezvolta proiecte diferite singure sau in parteneriat cu ONG-uri. Principiul parteneriatului activ cu societatea civila este stabilit prin Legea nr.34/1998 privind subsidiaritatile pentru unitatile de servicii sociale dezvoltate de ONG-uri. Pentru a stimula participarea societatii civile la îndeplinirea de actiuni în domeniul serviciilor sociale, statul acorda subsidiaritati acelor asociatii si fundatii, care activeaza în domeniul asistentei sociale. Consiliile locale, din propriul buget, pot de asemenea sustine financiar aceste ONG-uri.

Prezentul program intentioneaza sa dezvolte cadrul institutional al municipalitatilor pentru a oferi servicii sociale direct sau a actiona ca agent si catalizator in stimularea oferirii acestor servicii în parteneriat cu alti agenti, organizatii publice, private sau non-profit. Eficienta retelei sociale depinde de resursele financiare, aptitudinile profesionale ale celor implicati, metodele de lucru si cooperarea cu societatea civila. Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare reprezinta un sistem alternativ pentru institutionalizare si o conditie pentru a respecta drepturile fiecarei persoane cu privire la alegerea locul de a trai.

Nivelul de implicare al partenerilor va fi un criteriu de selectie si se va încuraja parteneriatul între autoritatile locale din zonele în care serviciile sociale oferite de ONG-uri sunt mai putin dezvoltate si parteneri experimentati. Planurile trebuie sa defineasca clar obiectivele pentru îmbunatatirile în domeniul serviciilor sociale, în functie de nevoile locale identificate si sa construiasca pe facilitatile si resursele existente.

Se va acorda prioritate parteneriatelor între sectorul public si cel non-guvernamental.

Consiliile locale si judetene îsi vor pregati propriile proiecte, de preferinta în cooperare cu ONG-uri locale si alte institutii publice (spitale, scoli, universitati, penitenciare), bazate pe o întelegere de parteneriat, în care sunt stabilite rolurile, responsabilitatile si participarea fiecarui partener.

Aceasta schema de grant finantata de programul Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala se adreseaza dezvoltarii capacitatii sistemului de asistenta sociala din România pentru a raspunde nevoilor cetatenilor prin crearea de servicii comunitare pentru grupurile vulnerabile aflate în zonele care se confrunta cu dificultati sociale si economice, contribuind la reducerea somajului global.

Cadrul institutional al acestui proiect:
• Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) este Autoritatea Contractanta în numele Guvernului României;
• Vor exista opt Autoritati de Implementare pentru acest program, respectiv cele opt Agentii pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Conform Acordului-Cadru Regional încheiat între Autoritatea Contractanta si Autoritatile de Implementare, cele opt ADR-uri vor fi responsabile pentru derularea campaniei de promovare, evaluarea proiectelor si elaborarea recomandarilor catre Consiliile pentru Dezvoltare Regionala (CDR) respective si MDP privind proiectele care ar trebui aprobate, precum si comunicarea deciziilor finale ale CDR solicitantilor celor care au fost/nu au fost selectati.
În fiecare regiune, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala va numi un Comitet de Selectie Regional care va realiza evaluarea cererilor de finantare. Comitetul de Selectie Regional va fi compus din unul sau mai multi experti agreati de Delegatia Comisiei Europene ca membri votanti independenti si din reprezentanti ai ADR-urilor. MDP si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor avea în mod obligatoriu un observator în acest comitet. Delegatia Comisiei Europene poate avea, de asemenea, un observator în Comitetul de Selectie Regional.
ADR-urile vor fi de asemenea responsabile cu monitorizarea implementarii proiectelor contractate.

Obiectivele programului si masuri prioritare

Componenta „Schema de Investitii în Sevicii Sociale” a programului va avea trei prioritati:
1. Dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala în România pentru a raspunde nevoilor sociale a cetatenilor, prin crearea de servicii sociale comunitare pentru grupurile vulnerabile din zonele care se confrunta cu dificultati social-economice, precum si reorganizarea si reabilitarea caminelor pentru persoane vârstnice, identificate si selectate în acest scop si dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârsta;
2. Sa sprijine includerea sociala, reducerea saraciei si integrarea efectiva pe piata muncii a grupurilor social vulnerabile din localitatile din cele 11 zone tinta care trec prin severe restructurari industriale;
3. Sa întareasca capacitatea administratiilor locale si regionale pentru a construi parteneriate locale noi si eficiente în implementarea initiativelor în domeniul serviciilor sociale.

SUMA DISPONIBILA PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Suma globala indicativa disponibila pentru prezenta Licitatie Deschisa este 14,67 MEURO, din care 11 MEURO din fonduri Phare si 3,67 MEURO cofinantare din fondul national, dupa cum urmeaza:

Nr
Regiune
Suma indicativa in Euro
1
Nord-Est
2.906.000
2
Sud-Est
2.677.000
3
Sud Muntenia
1.275.000
4
Sud-Vest Oltenia
2.149.000
5
Vest
1.501.000
6
Nord-Vest
1.530.000
7
Centru
2.632.000
Total
14.670.000

Lista localitatilor eligibile este cea stipulata prin HG 399/2001.

Marimea finantarii nerambursabile

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate în cadrul programului sunt urmatoarele:

• Suma minima: 10.000 EURO / Suma maxima: 200.000 EURO

Finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenta trebuie sa fie finantata din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse decât cele provenind din fondurile Comisiei Europene. Fiecare solicitant trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar . Contributia în natura nu este eligibila.

Aceasta schema de finantare nerambursabila este finalizata. Incepand cu 31 mai. 2005, ADR SV Oltenia are obligatia efectuarii de vizite ex-post la locatiile beneficiarilor de grant (18), pe o durata de 2 ani.