HomePhare/program guvernamentalProgramul Phare RO-0108.03.01 – Schema de finantare nerambursabila -Asistenta pentru IMMuri

Programul Phare RO-0108.03.01 – Schema de finantare nerambursabila -Asistenta pentru IMMuri

1.1 CADRUL ISTORIC
Acest document se refera la Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii – Schema de finantare nerambursabila, sub–componenta a Programului de Coeziune Economica si Sociala, finantat in cadrul Programului National Phare 2001, care asigura asistenta financiara si de consultanta pentru sustinerea proiectelor de investitii ce vor fi implementate de catre micro–intreprinderi si intreprinderile recent infiintate pentru a pune bazele si / sau a extinde capacitatile productive si pentru crearea de noi locuri de munca.

Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii – Schema de finantare nerambursabila se va implementa în cele 11 “zone prioritare / tinta” (la nivel sub-regional), identificate în România (aprobate prin HG nr. 399/2001). Zonele prioritare au doua caracteristici importante: au fost afectate in urma impactului negativ al restructurarii industriale pe de o parte, iar pe de alta parte, au potential de crestere economica. Acesta este motivul pentru care au fost intitulate “zone de restructurare industriala cu potential de crestere economica”.

Aceasta componenta a programului este o continuare a schemelor anterioare implementate in cadrul programelor Phare 9807 si Phare 2000, care s-au dovedit a fi adaptate la necesitatile IMM-urilor si se adreseaza dezvoltarii micro-intreprinderilor, precum si întaririi unor IMM-uri viabile.
– Prin Programul Phare 9807 „Programul pentru Coeziune si Politici Sociale, Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane”, au fost finantate 457 proiecte in suma totala de 19.753.532 Euro, din care 15.801.709 Euro din Fondul Phare si 3.951.823 Euro co-finantare de la Bugetul de Stat;

– Prin programul Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala au fost finantate 438 proiecte in suma totala de 17.833.099 Euro din care 9.284.526 Euro din Fondul Phare si 8.548.573 Euro co-finantare de la Bugetul de Stat.

Finantarile nerambursabile se adreseaza proiectelor de investitii din zonele tinta prin acordarea de sprijin financiar pentru intreprinzatorii care au infiintat intreprinderi noi sau pentru intreprinderile recent infiintate. Finantarile nerambursabile vor fi de asemenea folosite si pentru asistarea intreprinderilor recent infiintate si micro-intreprinderilor, care intentioneaza sa isi dezvolte afacerea in concordanta cu standardele de siguranta si de protectie a mediului, precum si pentru investitii pentru obtinerea standardelor de calitate relevante, în scopul asigurarii mentinerii locurilor de munca existente.

De asemenea, asistenta financiara se va acorda pentru investitiile necesare pentru obtinerea certificatelor de calitate in concordanta cu standardele internationale tehnice si de calitate (ex. obtinerea certificatului ISO 9000, etc.) si/sau de mediu relevante pentru activitatea lor, precum si pentru promovarea de tehnologii „curate”, in concordanta cu standardele EMAS si ISO 14000. Cand implementarea standardelor de calitate si/sau mediu reprezinta obiectivul proiectului, obtinerea certificatelor eliberate de organizatiile specializate va constitui un indicator de realizare la finalul implementarii proiectului. Certificatul va trebui sa fie obtinut inainte de finalizarea proiectului si va fi anexat la raportul final care va fi inaintat spre aprobare Autoritatii Contractante.
Asistenta financiara se va acorda de asemenea pentru investitii, inovatii, transfer tehnologic, tehnologie IT.
Serviciile de consultanta vor fi acordate de firme de consultanta specializate care vor sprijini IMM-urile in vederea indeplinirii standardelor de calitate internationale, asigurarii transferului tehnologic, sprijin pentru cercetare-dezvoltare, elaborarea planurilor de marketing si a studiilor de piata necesare si sprijinirea masurilor de promovare a exporturilor pentru specificul intreprinderii. Firma de consultanta va fi identificata dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, prin procedurile de achizitie de servicii.

Cadrul institutional:
• Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) este Autoritatea Contractanta care incheie contractele cu Beneficiarii;
• Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) sunt Autoritatile de Implementare, care vor fi responsabile pentru implementarea si monitorizarea proiectelor contractate in regiunile in care prezentul Program Phare se implementeaza .

OBIECTIVELE PROGRAMULUI SI PRIORITATILE PENTRU PERIOADA 2002-2004
Obiectivul principal al Programului este sprijinirea dezvoltarii regionale a zonelor afectate de restructurare industriala. Un mod concret de atingere a acestui obiectiv este sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul productiv.

Prioritatile programului Asistenta pentru intreprinderile mici si mijlocii – Schema de finantare nerambursabila sunt urmatoarele:
– Sprijinirea investitiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor noi, deja existente, micro-intreprinderilor si a intreprinderilor recent infiintate, pentru cresterea contributiei generale a IMM-urilor la crearea de noi locuri de munca si a unei cresteri economice durabile in zonele tinta;
– Sustinerea investitiilor in IMM-urile existente in scopul crearii de noi locuri de munca in zonele tinta, precum si dezvoltarea, diversificarea si imbunatatirea calitatii si cantitatii produselor si a serviciilor oferite;
– Sprijinirea IMM-urilor in vederea accesarii serviciilor de consultanta in vederea indeplinirii standardelor internationale de calitate, consultanta in realizarea transferului tehnologic si cercetare-dezvoltare, elaborarea planurilor de marketing, a studiilor de piata si a masurilor de promovare a exporturilor pentru specificul intreprinderilor.
SUMA DISPONIBILA PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Suma totala indicativa disponibila in prezenta Licitatie Deschisa este de 16.870.000 Euro, din care 12.650.000 din fondurile Phare si 4.220.000 din co-finantarea de la Bugetul de Stat. Bugetul este repartizat la nivel regional proportional cu numarul locuitorilor din zonele tinta, dupa cum urmeaza:

Nr
Regiune
Suma indicativa in Euro
1
Nord-Est
3.341.900
2
Sud-Est
3.078.800
3
Sud Muntenia
1.466.000
4
Sud-Vest Oltenia
2.471.500
5
Vest
1.725.800
6
Nord-Vest
1.759.500
7
Centru
3.026.500
Total
16.870.000

Marimea finantarii nerambursabile

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile pentru un proiect individual finantat in cadrul programului (alocatia publica totala: Fond Phare + cofinantare de la Bugetul de Stat) sunt urmatoarele:

• Suma minima: 10.000 EURO/ Suma maxima: 100.000 EURO

Mai mult, finantarea nerambursabila nu poate depasi 60% din costurile totale ale proiectului . Diferenta trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului, sau din alte surse decat bugetul Comunitatii Europene. Fiecare solicitant de finantare nerambursabila trebuie sa contribuie cu cel putin 40% din bugetul proiectului, in numerar.

Zone de restructurare industriala cf. HG 399/2001 – Regiunea Oltenia

Zona industriala a Olteniei Centrale

Nr.
Localitati urbane eligibile
Populatia urbana la 1 iulie 2000
Judetul
1 Craiova
312.358
Dolj
2 Slatina
86.351
Olt
3 Caracal
38.721
Olt
4 Bals
22.713
Olt
5 Dragasani
22.374
Valcea
6 Filiasi
20.263
Dolj
7 Scornicesti
13.674
Olt
8 Draganesti Olt
13.083
Olt
9 Piatra Olt
6.640
Olt
10 Isalnita
4.096
Dolj

Zona industriala a Podisului Mehedinti

Nr.
Localitati urbane eligibile
Populatia urbana la 1 iulie 2000
Judetul
1 Drobeta Tr. Severin
115.979 Mehedinti
Mehedinti
2 Tg. Jiu
97.259 Gorj
Gorj
3 Motru
25.369 Gorj
Gorj
4 Orsova
15.009 Mehedinti
Mehedinti
5 Rovinari
13.114 Gorj
Gorj
6 Bumbesti-Jiu
11.891 Gorj
Gorj
7 Tg. Carbunesti
9.102 Gorj
Gorj
8 Novaci
6.079 Gorj
Gorj
9 Baia de Arama
5.761 Mehedinti
Mehedinti
10 Ticleni
5.170 Gorj
Gorj

Aceasta schema de finantare nerambursabila este finalizata. Incepand cu 30 nov. 2004, ADR SV Oltenia are obligatia efectuarii de vizite ex-post la locatiile beneficiarilor de grant (41), pe o durata de 2 ani.