HomePhare/program guvernamentalProgramul Phare RO-0007.02 CFP2/2001 – Schema de grant Dezvoltarea Resurselor Umane in Contextul Restructurarii Industriale

Programul Phare RO-0007.02 CFP2/2001 – Schema de grant Dezvoltarea Resurselor Umane in Contextul Restructurarii Industriale

Uniunea Europeana împreuna cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei a lansat in septembrie 2001 in cadrul Programului Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala componenta Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurarii industriale. 24.650.000 Euro au fost alocate pentru a finanta doua tipuri de proiecte:
1) Proiecte mici pentru care finantarea nerambusabila poate fi cuprinsa între10.000 si 50.000 Euro
2) Proiecte mari pentru care finantarea este cuprinsa între 100.000 si 300.000.Euro.
Regiunea Sud Vest Oltenia are alocata o suma de 1.662.500 Euro pentru a finanta proiecte locale, care vor contribui la cresterea oportunitatilor de ocupare a fortei de munca din zona. Proiectele mari trebuie sa aiba impact în cel putin doua judete si este de dorit sa implice parteneriate cu una sau mai multe organizatii.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest administreaza local procesul de solicitare a finantarilor si va evalua propunerile cu asistenta expertilor independenti si a observatorilor.
In conformitate cu prioritatile strategiei de dezvoltare regionala, un obiectiv important il constituie dezvoltarea resurselor umane, care urmareste crearea cadrului optim pentru atingerea politicilor in acest domeniu in Regiunea Sud Vest Oltenia.
Astfel se constituie ca prioritati :
-initierea si dezvoltarea unor programe de pregatire in vederea gasirii unui loc de munca
-desfasurarea unor cursuri de pregatire pentru diverse meserii
-promovarea unor programe de instruire pentru dobandirea aptitudinilor manageriale si antreprenoriale
-crearea unor consortii la nivel regional care sa coreleze oferta invatamantului profesional, tehnic si vocational cu cerintele pietei muncii.
Toate aceste deziderate, alaturi de pachete de servicii in domeniul consultantei oferite IMM urilor si tuturor actorilor locali implicati, se inscriu in obiectivele Programului de Coeziune Economica si Sociala Phare 2000, Componenta A1 Dezvoltarea Resurselor Umane.

Aceasta schema de finantari nerambursabile are trei prioritati principale:
• Calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a o face mai adaptabila la nevoile în continua evolutie a de pe piata fortei de munca.
• Îmbunatatirea masurilor active de ocupare ca instrument sistemic pentru încurajarea ocuparii fortei de munca.
• Promovarea includerii sociale a grupurilor defavorizate

O gama larga de organizatii orientate spre profit si/sau non profit pot solicita finantare, incluzând companii private, administratia publica locala, furnizori de instruire , agentii de ocupare a fortei de munca, universitati, camere de comert, sindicate.

Finantarea nerambursabila nu poate depasi 60% din costul total al proiectului . Pâna la jumatate din partea de 40% ramasa , care trebuie acoperita de solicitant, poate fi în natura. Sunt prevazute doua perioade pentru depunerea cererilor de finantare. Pentru prima perioada cererile de finantare trebuie depuse la agentiile pentru dezvoltare regionala din regiunea unde se va desfasura proiectul pâna la data de 30 octombrie 2001, orele 16.00. Daca sumele disponibile pentru finantare nu se epuizeaza, se pot depune proiecte pentru cel de-al doilea termen: 22 februarie 2002, orele 16.00.

Punctul de informare “Help desk” se gaseste în cadrul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Vest , strada Unirii nr 19, cod 1100 Craiova. Aici se poate obtine ghidul aplicantului, care furnizeaza detalii privind cerintele pentru întocmirea cererii de finantare, toate documentele care trebuie incluse, formularele pentru cererea de finantare si pliantele informative. Cererile se întocmesc în format electronic, iar ghidul aplicantului este disponibil de asemenea, pe dischete si pe pagina web a Ministerului Dezvoltarii si Prognozei – (www.mdp.ro), pe pagina Delegatiei Comisiei Europene : www.infoeuropa.ro si pe paginile agentiilor pentru dezvoltare regionala, care au linkuri cu pagina ministerului. O linie de comunicare directa a fost stabilita pentru a asigura raspunsurile la cele mai dificile întrebari.

Acest program este finalizat, se afla in faza de monitorizare ex-post.

Tabel centralizator referitor la proiectele propuse spre finantare:

Nr. Proiecte contractate
Judetul
Buget initial
Buget aprobat
Fonduri publice
Fonduri private
Fonduri publice
Fonduri private
12
Dolj
633.116,00
429.483,00
633.116,00
429.483,00
8
Gorj
241.766,00
167.365,70
241.766,00
167.365,70
4
Mehedinti
139.153,00
95.996,54
134.586,00
95.996,54
7
Olt
278.950,00
194.133,00
276.093,00
194.133,00
4
Valcea
116.800,00
79.190,00
116.800,00
79.190,00
35
TOTAL
1.409.785,00
966.168,24
1.402.361,00
966.168,24