HomePhare/program guvernamentalProgramul Phare RO-0007.02 CFP1/2001 – Schema de grant pentru start-up, micro-intreprinderi si IMMuri

Programul Phare RO-0007.02 CFP1/2001 – Schema de grant pentru start-up, micro-intreprinderi si IMMuri

In 1999, intreprinderile cu mai putin de 249 angajati reprezentau peste 99% din numarul total de întreprinderi active în România, 20% din ele fiind concentrate in Bucuresti. Marea majoritate a acestei categorii de intreprinderi este reprezentata de micro intreprinderi care au maxim 9 angajati. In Romania numarul total de intreprinderi inregistrate cu mai putin de 249 angajati este mai mic decat media din Uniunea Europeana. Mai mult, o parte relativ mica de intreprinderi cu mai putin de 249 angajati este activa in sectoarele productie si servicii, cu o concentrare a micro intreprinderilor in sectorul comercial.

Aceasta schema de finantare nerambursabila finantata din Programul UE Phare 2000, Componenta de Coeziune Economica si Financiara, are in vedere infiintarea de noi intreprinderi si dezvoltarea intreprinderilor viabile cu mai putin de 249 angajati. Acordarea de finantare nerambursabila intreprinzatorilor care infiinteaza o noua intreprindere si intreprinderilor recent infiintate cu mai putin de 249 angajati se justifica evident prin faptul ca imprumuturile pentru investitii – in special cele pe termen mediu si lung – acordate de sectorul bancar acestei categorii de intreprinderi sunt sub-reprezentate in cadrul portofoliului de imprumuturi al principalelor banci comerciale romanesti, datorita riscului inalt perceput si lipsei de istoric economic al acestor intreprinderi.

Pentru aceasta componenta s-a alocat un buget total de 12,95 milioane EURO, din care 6,3 milioane EURO fonduri ale Comisiei Europene si 6,65 milioane EURO fonduri de la Guvernul Romaniei.
Acest program reprezinta un instrument prin care se pune in aplicare o politica regionala integrata, in concordanta cu strategia de coeziune economica si sociala adoptata in contextul procesului de preaderare prin Planul National de Dezvoltare.

In mod special, Programul, prin componenta sa “Schema de finantare nerambursabila pentru afaceri noi, micro intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii recent infiintate”, intentioneaza sa stimuleze investitiile pentru intreprinderi nou-infiintate si pentru dezvoltarea celor existente.

Prioritatile programului, asa cum sunt identificate in Planul National de Dezvoltare sunt urmatoarele:
– sprijinirea investitiilor IMM pentru introducerea tehnologiei moderne;
– sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de IMM;
– sprijinirea accesului IMM la activele neutilizate rezultate din restructurarea si/sau privatizarea intreprinderilor cu capital majoritar de stat. Sprijinirea dezvoltarii sectoarelor industriale in domeniile in care regiunea detine avantaje competitive (ex: prelucrarea lemnului, textile si imbracaminte, pielarie, industrie alimentara, mecanica fina, software).
Suma globala indicativa disponibila pentru prezenta Licitatie Deschisa este de 12,95 milioane EURO, alocata din fondurile Comisiei Europene si din bugetul Romaniei.

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate in cadrul programului sunt urmatoarele:

• Suma minima: 10.000 EURO

• Suma maxima: 50.000 EURO