HomePhare/program guvernamentalProgramul Phare 2002 – Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Phare 2002 – Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general:
Sprijinirea Guvernului României în implementarea unei politici integrate plurianuale de dezvoltare regionala, prin proiecte de investitii în sectoarele prioritare, pentru a creste potentialul economic si social local al zonelor tinta identificate, care se confrunta cu restructurare industriala severa si demonstreaza potential de dezvoltare economica, în conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare (PND) si în strânsa corelare cu programul de dezvoltare institutionala, asigurat pentru elaborarea politicilor nationale de coeziune economica si sociala – aliniate politicilor si practicilor UE.

Obiective specifice:
Obiectivul general va fi atins printr-un set de masuri integrate cu urmatoarele obiective specifice imediate pentru componenta Dezvoltarea Resurselor Umane:

• Dezvoltarea abilitatilor fortei de munca, pentru a deveni mai adaptabila la schimbarile structurale, corespunzator nevoilor de abilitati identificate pe piata fortei de munca, cu accent deosebit pe dezvoltarea abilitatilor manageriale în afaceri si dezvoltare antreprenoriala, pentru a încuraja cresterea economica viitoare.

• Facilitarea accesului pe piata fortei de munca a celor aflati in cautarea unui loc de munca, prin intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltarea de noi abilitati corespunzator nevoilor în evolutie de pe piata fortei de munca, promovarea oportunitatilor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile, cum sunt tinerii someri, somerii de lunga durata, tinerii care parasesc institutiile de ocrotire, populatia rroma.

Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane a programului va avea doua prioritati principale:

Prioritatea 1. Calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde mai bine nevoilor
în evolutie de pe piata fortei de munca.

Prioritatea 2. Intensificarea masurilor active de ocupare ca instrument sistemic pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

SUMA DISPONIBILA PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Suma globala indicativa disponibila pentru aceasta licitatie deschisa este de 16 milioane de Euro, din care 12 milioane Euro din fonduri Phare si 4 milioane de Euro cofinantare de la bugetul statului, dupa cum urmeaza:
1 Regiunea Nord Est: 3.169.600 Euro
2 Regiunea Sud Est: 2.920.000 Euro
3 Regiunea Sud Muntenia: 1.390.400 Euro
4 Regiunea Sud Vest Oltenia: 2.344.000 Euro
5 Regiunea Vest: 1.636.800 Euro
6 Regiunea Nord Vest: 1.668.800 Euro
7 Regiunea Centru: 2.870.400 Euro
Total 16.000.000 Euro

Marimea finantarii nerambursabile

Orice grant acordat prin acest program trebuie sa se încadreze între urmatoarele limite minima si maxima ale sumelor:

• Suma minima: 15.000 Euro

• Suma maxima: 75.000 Euro

Mai mult, finantarea nerambursabila nu poate depasi 80% din totalul costurilor eligibiIe ale proiectului pentru proiectele care se încadreaza în prioritatea 1 si 95% pentru proiectele care se încadreaza în prioritatea 2.

Aceasta schema de finantare nerambursabila este finalizata. Incepand cu 01 dec 2005, ADR SV Oltenia verifica raportarile finale ale beneficiarilor de grant (39) in vederea inaintarii lor la Ministerul Integrarii Europene. De asemenea, incepand cu aceeasi data, ADR SV Oltenia are obligatia efectuarii de vizite ex-post la locatiile beneficiarilor de grant, pe o durata de 2 ani.