HomePhare/program guvernamentalProgramul Phare 2001 Infrastructura mica regionala

Programul Phare 2001 Infrastructura mica regionala

PROGRAMUL PHARE – COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, COMPONENTA DE INVESTITII – INFRASTRUCTURA MICA

CADRUL ISTORIC
Componenta de Investitii a Programului de Coeziune Economica si Sociala, finantat în cadrul Programului National Phare 2001, cuprinde 5 sub-componente vizând: asistenta pentru întreprinderi mici si mijlocii; formare profesionala – învatamânt profesional si tehnic (TVET); schema de investitii în servicii sociale; infrastructura mare/regionala; si schema de finantare nerambursabila pentru proiectele de infrastructura mica. Acest document se refera la a 5-a sub-componenta: schema de finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura mica, ce acorda asistenta financiara pentru sprijinirea dezvoltarii infrastructurii economice si sociale, în lumina nevoilor si cerintelor unei economii în crestere.

În domeniul infrastructurii urbane, insuficienta cronica a investitiilor în întretinere si retehnologizare a condus la deteriorarea rapida a calitatii serviciilor municipale. Administratia locala si-a asumat responsabilitatea pentru serviciile de alimentare cu apa, tratarea apelor uzate si canalizare, fara a dispune însa de resursele financiare necesare si de instrumentele pentru accesareaarii finantarilor corespunzatoare.

România a identificat 11 ”zone prioritare/tinta” (la nivel sub-regional) – în care va fi implementata schema de finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura mica, sub-componenta a Programului Phare 2001. Zonele tinta au fost aprobate de Guvernul României prin H.G. 399/2001. Aceste zone prioritare au doua caracteristici majore: pe de o parte sufera din cauza impactului negativ datorat restructurarii industriale si, pe de alta parte, au potential de crestere economica. Din aceasta cauza ele se numesc”zone de restructurare industriala cu potential de crestere economica”.

Un important potential de dezvoltare exista în orasele situate în aceste zone tinta. Din aceasta cauza se impune sprijinirea oraselor, în vederea cresterii capacitatii acestora de a-si asuma rolul de catalizator al cresterii economice pentru zonele învecinate, tinând cont de faptul ca studiile efectuate evidentiaza un fenomen de declin al oraselor mari. Sprijinul trebuie sa se focalizeze pe cresterea atractivitatii pentru investitii a acestor localitati, ceea ce va contribui la revigorarea economica a acestora. În acelasi timp, fenomenul de degradare, care afecteaza zonele urbane mai putin favorizate, poate fi stopat atât prin înlaturarea efectelor negative cât si prin eliminarea extinderii acestora în zonele învecinate. O atentie sporita trebuie acordata acelor tipuri de infrastructura care întaresc dezvoltarea economica regionala si creeaza un mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei, serviciilor si a turismului.

În acelasi timp, calitatea mediului înconjurator este extrem de scazuta în majoritatea oraselor, inclusiv în capitala. Combaterea si prevenirea deteriorarii calitatii mediului impune existenta unor mijloace financiare specifice care nu sunt înca disponibile la nivel local si regional si care necesita sprijin la nivel national.

România poate fi o destinatie turistica atractiva, iar în trecut a fost o destinatie majora pentru turismul international. Totusi, trebuie depasite o serie de dificultati pentru ca acest potential sa se transforme într-o sursa reala de venit pentru economia nationala. Aceasta va necesita investitii substantiale destinate dezvoltarii, modernizarii si îmbunatatirii infrastructurii de turism (îmbunatatirea accesului la zonele turistice, conservarea mediului si a utilitatilor publice) pentru obtinerea unui nivel calitativ necesar asigurarii unei concurente de succes pe pietele internationale. Cladirile istorice si alte puncte cheie de atractie (aflate in patrimoniul public) necesita de asemenea o reabilitare extensiva pentru sporirea atractivitatii zonelor turistice.

Regenerarea si dezvoltarea urbana reprezinta instrumente esentiale pentru cresterea atractivitatii turistice, a conservarii salubrizarii si revitalizarii oraselor si comunelor. De asemenea, regenerarea si dezvoltarea urbana pot contribui, în mare masura la punerea în valoare a numeroaselor mijloace disponibile prin diferite programe, si totodata, printr-un „efect de multiplicare”, la sporirea investitiilor private. Ca o consecinta, orasele câstiga atractivitate pentru activitati economice noi. O atentie sporita se va acorda acelor tipuri de infrastructura care sustin întarirea structurilor regionale de dezvoltare economica si creeaza un mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei, serviciilor si a turismului.

Principalele obiective ale acestei componente sunt:

E1. Îmbunatatirea infrastructurii locale, în sensul cresterii atractivitatii zonelor urbane pentru investitiile private, reabilitarea mediului urban si cresterea calitatii vietii în comunitatile care sufera în urma restructurarii industriale;
E2. Reabilitarea mostenirii istorice si culturale, în scopul cresterii atractivitatii turistice si a mediului de afaceri din zonele urbane.

Aceasta componenta sprijina proiecte care isi propun:
– Reabilitarea si îmbunatatirea infrastructurii locale de transport (modernizare, reabilitare, lucrari de consolidare), infrastructura de mediu, de sanatate si sociala;
– Proiecte de investitii privind îmbunatatirea calitatii infrastructurii turistice si cresterea diversitatii facilitatilor turistice: reabilitarea si conservarea cladirilor culturale si istorice sau a siturilor publice, muzeelor si a altor zone publice, organizarea de excursii.

Beneficiarii directi trebuie sa fie autoritati publice, institutii publice sau organizatii non-profit (ONG-uri). Sprijinul direct societatilor comerciale individuale, grupurilor de societati comerciale si intreprinderilor de stat nu sunt eligibile. Principalele criterii de selectie privesc relevanta proiectului în raport de prioritatile identificate în zone, complementaritatea cu alte proiecte, parteneriatul local, sustenabilitatea si angajamentu fata de prezervarea bunurilor publice, capacitatea de conducere a proiectului demonstrata de solicitant.

Pentru proiectele selectate au fost acordate granturi cuprinse intre 100.000 si 850.000 Euro/proiect. Este solicitata o cofinantare din partea beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului.

Suma disponibila la nivel national pentru aceast componenta este de 25,33 Meuro din care
19 Meuro de la Uniunea Europeana si 6,33 Meuro de la Guvernul Romaniei. Pentru regiunea Sud-Vest Oltenia suma disponibila este 5.113.596 euro

Criterii de selectie
• Propunerea de proiect trebuie sa justifice si sa demonstreze ca va avea un impact pozitiv in zona in care va fi implementat;
• Propunerea trebuie sa fie corelata cu obiectivele enuntate in Fisa Phare 2001 pentru componenta infrastructura mica si corelata cu prioritatile enuntate in Planul Regional de Dezvoltare;
• Gradul de maturitate al proiectului (studiu de fezabilitate, obiective, locatie, descriere, estimarea costurilor si a perioadei de implementare, ptoiect tehnic si liste de cantitati care sa permita lansarea licitatiei in cel mai scurt timp), calitatea si consistenta propunerii tehnice
• Legaturi sau complementaritate cu alte proiecte
• Capacitatea de management a aplicantului

La 01 dec 05, situatia contractelor era urmatoarea:
– 6 contracte: Licitatie Achizitie Lucrari lansata; Licitatie Achizitie servicii lansata;
– 1 contract: Contract Achizitie Lucrari semnat; Licitatie Achizitie servicii lansata;
– 3 contracte: Documentatia pentru licitatie lucrari transmisa catre Ministerul Integrarii Europene spre aprobare.
– 1 contract: Licitatie Achizitie Lucrari lansata; Documentatia pentru achizitie servicii in curs de elaborare;
– 1 contract: Documentatia tehnica avizata de Ministerul Integrarii Europene, dosarul de licitatie pentru lucrari transmis la delegatie pentru aprobare.