HomePhare/program guvernamentalPhare 2004 Deseuri

Phare 2004 Deseuri

Programul Phare 2004- lansarea Schemei de Investitii pentru Proiectele Mici de Gestionare a Deseurilor

Obiectivul principal al „Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” (Faza Extinsa)” este acela de a oferi autoritatilor publice locale responsabile cu gestionarea deseurilor din regiunile tinta atât asistenta tehnica, cât si financiara, pentru a sustine eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si de a stimula colectarea selectiva a acestora.
Principalele categorii de activitati de investitie care pot primi finantare sunt:
• statii de pre-tratare biomecanica a deseurilor menajere;
• platforme de compostare;
• colectarea si transportul deseurilor municipale;
• colectarea selectiva;
• sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara.
Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate în cadrul programului (valoarea totala a fondurilor publice: Phare + co-finantarea de la Bugetul de Stat), sunt urmatoarele:
Suma minima: EUR 300.000
• Suma maxima: EUR 1.000.000

În plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse decât cele provenind din fondurile Comisiei Europene.

Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10%, în numerar din bugetul proiectului. Contributia în natura nu este considerata ca fiind cost eligibil.

Au fost depuse, la sediul ADR Sud-Vest, pana la termenul limita de 28 aprilie 2006, 21 de proiecte.

Suma disponibila initial pentru regiunea Oltenia a fost de 3.123 milioane Euro. Acesta suma a fost suplimentata astfel incat va primi finantare un numar de 18 proiecte din regiunea noastra.

Suma atrasa in regiune prin acest program este de 11,028,633.30 euro