HomePhare/program guvernamentalPhare 2003 TVET

Phare 2003 TVET

PROIECTELE  PHARE  TVET 2003 „Reabilitare ateliere pentru 111 scoli” (TVET). Linia de buget RO 2003/005-551.05.03.01.03 – Coeziune Economica si Sociala – Componenta Invatamant Profesional si Tehnic

CADRUL GENERAL
Obiectivele programului

Obiectivul general al programului Phare – coeziune economică şi socială este dezvoltarea şi  implementarea politicilor naţionale şi  programelor de coeziune socială şi  economică, pe baze multianuale, în concordanţă cu previziunile Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi  a Reglementarii Consiliului Europei 1266/1999 privind extinderea sistemelor de implementare descentralizată (EDIS) în ţările candidate, prin întărirea capacităţii instituţionale a ministerelor, a celor opt Agenţii de Dezvoltare Regională şi  a autorităţilor locale relevante pentru a pregăti implementarea suportului investiţional ce va fi asigurat prin program.

Programul de coeziune economica si sociala Phare 2003 are drept scop implementarea unor masuri integrate de asistenta tehnica si financiara pentru Guvernul României, în vederea dezvoltarii unor programe de investiţie în sectoare economice şi  sociale prioritare. Programul răspunde cerinţelor strategice ale Planului Naţional de Dezvoltare şi  contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor centrale şi  locale din România, pentru a facilita procesul de aderare la UE.

 Solicitanţii reprezintă grupuri şcolare care organizează învăţământ profesional şi tehnic situate în mediul rural care solicită pentru prima dată participarea într-un program Phare pentru învăţământ profesional şi tehnic şi care se regăsesc în Lista aprobată de MEC pentru şcoli eligibile din mediul rural (în anexă);

 Bugetul alocat in cadrul Programului Phare TVET 2003 la nivel national este de 30.740.000 Euro.

In cadrul Programului Phare 2003 TVET, demarat  in luna februarie 2006, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au fost efectuate lucrari la atelierele din 17 unitati scolare, cu o valoare totala de 2.674.609,70 euro. Proiectele au fost finalizate.

 Cadrul instituţional al acestor proiecte pentru componenta învăţământ profesional şi  tehnic cuprinde:

(1)           Ministerul Integrării Europene (MIE) în calitate de Autoritate Contractantă

(2)           Ministerul Educaţiei şi  Cercetării  (MEC) în calitate de Autoritate de Implementare însărcinată cu managementul tehnic al programelor Phare –componenta învăţământ profesional şi tehnic;

(3)           Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi  Tehnic (CNDÎPT)  în calitate de Unitate de Implementare din partea Autorităţii de Implementare;

(4)           Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională (CNDR) care a hotărât constituirea Consorţiilor Regionale;

(5)           Consorţiile Regionale (CR) – structuri consultative, constituite cu ocazia implementării proiectelor de coeziune socială şi economică – componenta TVET;

(6)           Comitetul Director (CD) al programului este format din reprezentanţii Ministerului Integrării Europene, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, alte ministere, Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, parteneri sociali

OBIECTIVELE SPECIFICE COMPONENTEI ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL si TEHNIC (TVET)

1.    Consolidarea rezultatelor reformei obţinute prin programul Phare VET RO 9405 pentru învăţământ profesional şi  tehnic precum şi prin programele Phare TVET RO 2001 şi 2002 Coeziune Economică şi Socială (componenta învăţământ profesional şi tehnic) pentru a sprijini modernizarea sistemului TVET raţionalizat;

2.    Adaptarea şi eficientizarea mecanismelor de conducere şi  coordonare a formării profesionale prin învăţământ profesional şi tehnic, în concordanţă cu aranjamentele instituţionale create pentru dezvoltarea regională integrată, economică şi  socială, aşa cum este prognozată pe termen mediu şi lung, în Planul Naţional de Dezvoltare precum şi pe baza recomandărilor programelor Phare 2001 şi 2002;

3.    Continuarea asigurării de şanse egale pentru toţi tinerii pentru a obţine o bună calificare profesională, comparabile cu cele din Uniunea Europeană, prin asigurarea învăţământului profesional şi tehnic care să răspundă flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, având în vedere realizările obţinute în programele Phare anterioare. O atenţie deosebită va fi acordată elevilor din mediul rural.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, numarul unitatilor de invatamant care au beneficiat de finantare in cadrul acestui program este de 17 unitati scolare.