Home18Ordinul nr.4324/18.12.2020 emis de MLPDA de completare a prevederilor urmatoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020

Ordinul nr.4324/18.12.2020 emis de MLPDA de completare a prevederilor urmatoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020

În data de 18.12.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de completare a prevederilor următoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020, aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau ale ministrului delegat pentru fonduri europene, cu prevederi referitoare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, în perioada de implementare şi de durabilitate a ordinelor/contractelor de finanţare:

-„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim – ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1107/2019, cu modificările ulterioare,

-„Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim – ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare,

-„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/2017, cu modificările ulterioare,

-„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5575/2018, cu modificările ulterioare,

-„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim – ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1754/2019, cu modificările ulterioare,

-„Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/2017, cu modificările ulterioare, -„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5212/2018, cu modificările ulterioare.