HomeUncategorizedMunicipiile reședință de județ din regiunea noastră și-au stabilit noile alocări FINANCIARE în cadrul obiectivelor specifice ale Axei 4 a POR 2014-2020 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

Municipiile reședință de județ din regiunea noastră și-au stabilit noile alocări FINANCIARE în cadrul obiectivelor specifice ale Axei 4 a POR 2014-2020 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

In data de 07/09/2017 a avut loc, la sediul ADR Sud-Vest Oltenia din Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, o întâlnire de lucru în vederea negocierii alocărilor financiare aferente celor cinci Obiective specifice ale Axei prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. La intalnire au participat reprezentanți ai ADR S-V Oltenia, ai U.A.T. municipiul Craiova, U.A.T. municipiul Drobeta Turnu Severin, U.A.T. municipiul Ramnicu Valcea, si ai U.A.T. municipiul Targu Jiu.

În cadrul procesului de negociere, cele patru municipii reședință de județ din regiunea noastră, în calitate de beneficiari eligibili, au negociat și stabilit noile alocări aferente obiectivelor de investiții din care vor solicita, cu prioritate, fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 4 a POR 2014-2020. U.A.T. municipiul Slatina a optat să nu participe la procesul de negociere, astfel că și-a menținut alocările prestabilite la nivelul celor cinci Obiective specifice ale acestei Axe.

La finalul întâlnirii, cele patru municipii resedinta de judet de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în calitate de părți semnatare, au încheiat un Acord de negociere. Noile alocări financiare din cadrul obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 sunt urmatoarele:

                                                                                                                                                            Milioane Euro

O.S. Buget  regiune SV

 

Buget
Craiova
Buget Drobeta -Turnu Severin Buget Ramnicu Valcea Buget
Targu Jiu
Alocare regionala fara Slatina
4.1  Mobilitate urbana 124.2100 39.4151 21.5349 22.6682 20.8177 104.4359
4.2  Revitalizare urbana 13.8000 4.3235 2.4481 2.5185 2.3129 11.6030
4.3  Regenerare comunități  defavorizate 6.4900 1.5333 1.6513 1.1844 1.0877 5.4567
4.4  Cresterea calitatii infrastructurii pt.acces sporit la educatie 5.7042 1.7871 1.4955 0.5574 0.9560 4.7960
4.5  Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pt. piata fortei de munca 2.7258 0.8540 0.0000 0.9811 0.4568 2.2919
TOTAL  BUGET  A.P  4 152.93 47.9130 27.1298 27.9096 25.6311 128.5835

 

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: carmen.visan@adroltenia.ro

Comunicat-postare-site_Negociere-alocari_07.09.2017.doc (141 downloads)