HomeModalitatea de contestare a deciziilor ADR Sud-Vest Oltenia și formularele aferente pentru reclamații administrative

Modalitatea de contestare a deciziilor ADR Sud-Vest Oltenia și formularele aferente pentru reclamații administrative

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Astfel, potrivit art. 6 și 7 din Legea nr. 544/2001, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile acestui act normativ, informațiile de interes public.

În conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și H.G. 123/2002 și nr. 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale normelor metodologice.

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în acest act normativ, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de răspuns mai sus arătat.

Reclamatie administrativa – model 1 (45 downloads) Reclamatie administrativa – model 2 (40 downloads)