HomeLista cu documetele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia

Lista cu documetele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ADR SV Oltenia     
 • Legea 315/2004 a dezvoltării regionale in Romania cu modificarile si completarile ulterioare,
  • HG 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională,
  • Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
  • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ,
  • Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achizitiile publice,
  • OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
ROF ADR in vigoare (6 downloads) ROF CDR in vigoare (5 downloads)
 • Raport de activitate ADR SV Oltenia
 • Achizitii publice
 • Acord cadru de delegare încheiat cu AM POR privind implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020
AA 2 la Acord cadru (1 download) AA 1 la Acord cadru (2 downloads) Acord cadru (2 downloads)