HomeLista cu documentele de interes public și lista cu documentele realizate/ gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele realizate/ gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ADR SV Oltenia     
 • Legea 315/2004 a dezvoltării regionale în România cu modificările și completările ulterioare
  • HG 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
  • Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achizițiile publice
  • OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
ROF ADR in vigoare (61 downloads) ROF CDR in vigoare (56 downloads)
 • Raport de activitate ADR SV Oltenia
 • Achiziții publice
 • Acord-cadru de delegare încheiat cu AM POR privind implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020
AA 2 la Acord cadru (41 downloads) AA 1 la Acord cadru (38 downloads) Acord cadru (36 downloads)