Home22Lansare la nivel regional a apelului de proiecte Proof of Concept

Lansare la nivel regional a apelului de proiecte Proof of Concept

Comunicat de presa 14.06.2022 (17 downloads)

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a organizat marți, 14 iunie, evenimentul de lansare, la nivel regional, a apelului de proiecte Proof of Concept, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Întâlnirea online a avut ca scop atât informarea mediului privat asupra oportunităților de finanțare oferite de POR 2014-2020, cât și crearea premiselor necesare dezvoltării unui număr cât mai mare de proiecte.

La întâlnirea online, au participat doamna Marilena Alecu, directorul Direcției Politici Regionale și Comunicare din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia, și doamna Simona Covrescu, șeful Departamentului Comunicare și Asistență Tehnică Beneficiari, alături de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării – Organismul Intermediar pentru Cercetare, Biroul regional Sud-Vest (domnul Augustin Corneanu, consilier), ai Universității din Craiova (domnul prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu, președintele Senatului UCV și directorul INCESA), ai IPA CIFFAT Craiova (domnul Gabriel Vlăduț) și ai mai multor societăți, asociații și fundații din regiune.

Recent, Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a lansat apelul POR/2022/1/1.1/OS1.2/2 – Proof Of Concept, din cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectivul Specific 1.2 – Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România.

Prin intermediul acestui apel de proiecte, vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv (primul venit, primul servit), cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele pot fi depuse în perioada 27.06.2022, ora 12:00 – 27.07.2022, ora 12:00.  

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).  

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanţării nerambursabile acordate de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mică de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.  

Alocarea pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia este de 1.058.993 de euro,din care alocarea din FEDR este de 900.144 de euro și alocarea din bugetul de stat este de 158.849 de euro.

Pentru mai multe informații despre apelul de proiecte Proof of Concept, vă rugăm să accesați următorul link: //www.adroltenia.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte…/

14.06.2022 Lansare la nivel regional a apelului de proiecte Proof of Concept
« 1 de 4 »