HomeUncategorizedLansare apel de proiecte Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, PI 1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT

Lansare apel de proiecte Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, PI 1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul de aprobare a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea C – Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii-inovarii in partneneriat cu ITT.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu entitati de transfer tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii decembrie 2017. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 de euro).

Cod apel: POR/2017/1/1.1.C./1

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 25.01.2018 ora 10:00:00 – 25.06.2018 ora 10:00:00

0.-Ordin-7251-din-21.12.2017-aprobare-ghid-specific-1.1.C.pdf (275 downloads)

GS-1.1.C-21122017-anexe-format-word.zip (305 downloads)

GS-1.1.C-21122017-Ghid-format-pdf.zip (366 downloads)