HomeUncategorizedÎntâlniri de lucru privind finanțarea dezvoltării urbane durabile prin axa prioritară 4 a POR 2014-2020

Întâlniri de lucru privind finanțarea dezvoltării urbane durabile prin axa prioritară 4 a POR 2014-2020

În conformitate cu atributiile delegate de către AM POR, Compartimentul Sprijin Dezvoltare Urbană creat la nivelul Direcției Politici Regionale și Comunicare a ADR SV Oltenia are rolul de a asigura asistență tehnică și help-desk pentru municipiile reședință de județ, în calitate de beneficiari eligibili ai Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, în derularea apelurilor de proiecte și pregătirea cererilor de finanțare precum și de a sprijini Autoritățile Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte elaborate de către municipii.

Astfel, în perioada 16-20 iulie 2018 au fost organizate întâlniri de lucru între reprezentanții ADR SV Oltenia și cei ai primăriilor municipiilor reședință de județ din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Întâlnirile s-au desfășurat la sediul primăriilor Târgu Jiu, Slatina, Drobeta Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea, respectiv la sediul ADR SV Oltenia în cazul reprezentanților Primăriei Craiova și au avut drept scop detalierea stadiului de pregătire a cererilor de finanțare pentru Axa 4 și a problemelor cu care se confruntă beneficiarii, procedura de lansare a apelurilor noi pentru Prioritatea de Investitii (P.I) 4e, Obiectivul Specific (O.S) 4.1 – proiecte nefinalizate și proiecte în parteneriat cu MDRAP precum și propuneri legate de îmbunătățirea procesului de pregătire a cererilor de finanțare.

Beneficiind de prezența în cadrul întâlnirilor atât a experților de la nivelul departamentelor desemnate cu implementarea SIDU din cadrul UAT-urilor, a domnilor viceprimari si a membrilor Autorităților Urbane, reprezentanții Direcției Politici Regionale și Comunicare și ai Compartimentului Sprijin Dezvoltare Urbană din cadrul a ADR SV Oltenia au analizat în detaliu stadiul de pregătire a proiectelor aferente Documentelor Justificative din Fonduri ESI 2014-2020, discuțiile fiind încheiate cu o trecere în revistă a stadiului de pregătire a tuturor proiectelor eligibile pe POR ale fiecărei primării precum și a constrângerilor și problemelor întâmpinate de municipiile reședință de județ pe tema existenței documentelor de proprietate și a derulării procedurilor de achiziții publice.

În cadrul întâlnirilor au mai fost punctate etapele referitoare la noile apeluri de proiecte în cadrul O.S. 4.1, respectiv apelurile de proiecte nefinalizate și în parteneriat cu MDRAP, fiind analizate situațiile particulare în procesul de derulare a acestora, conform Procedurilor operaționale în vigoare, specifice fiecărui municipiu în parte, precum necesitatea revizuirii DJ FESI pentru introducerea unor proiecte din lista de rezervă sau a revizuirii documentelor strategice SIDU și PMUD în vederea garantării eligibilității proiectelor ce urmează a fi finanțate în parteneriat cu MDRAP.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro .