HomeProiect initiat de ADR SV OlteniaImplementarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea SV Oltenia (SMIS 61289)

Implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea SV Oltenia (SMIS 61289)

Proiect finantat din POR, Axa 6 Asistenta Tehnica, DMI 6.1

Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013

Obiectivul principal al proiectului  este implementarea si monitorizarea intr-o maniera eficienta a Programului Operational Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia,  in conformitate cu  prevederile acordului de delegare de atributii si legislatia nationala si comunitara in vigoare, in scopul asigurarii absorbtiei fondurilor alocate.

Pentru implementarea proiectului de asistenta tehnica au fost definite urmatoarele activitati :

1.       Constituirea structurii necesare implementarii POR la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

2.      Informare, pubicitate

3.      Indrumare si consiliere pentru potentialii beneficiari-Help Desk

4.      Organizare/participare evenimente

5.      Evaluare si selectie cereri de finantare

6.      Contractare

7.      Verificarea realizarii operatiunilor

8.      Monitorizare si gestionare POR

9.      Gestionare nereguli

10.  Audit

11.  Gestionarea contractului de asistenta tehnica

Data semnarii contractului: 20.dec.2007.  Perioada de implementare: 12 luni.

Locul implementarii contractului: regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia