HomeProiect initiat de ADR SV OlteniaImplementarea POR 2007-2013 in regiunea SV Oltenia in perioada 1.ian.2009-31.dec.2010 (SMIS 12392)

Implementarea POR 2007-2013 in regiunea SV Oltenia in perioada 1.ian.2009-31.dec.2010 (SMIS 12392)

Proiect finantat din POR 2007-2013, Axa 6 Asistenta Tehnica, DMI 6.1

Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013

Activitati:

1.        Participarea la revizuirea criteriilor de eligibilitate si evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidurilor solicitantului (daca este cazul)

2.        Lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte, asigurand publicitatea adecvata

3.     Evaluarea,  selectia si contractarea cererilor de finantare depuse de beneficiari in cadrul POR 2007-2013

  1. Verificarea cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare

5.        Monitorizarea  implementarii proiectelor finantate in cadrul POR

6.     Realizarea de studii privind implementarea POR (daca este cazul)

7. –

8.        Organizare si participare la intalniri de lucru privind implementarea POR, inclusiv organizarea si participarea la sesiunile CRESC care au cuprinse in ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR

9.     Realizarea activitatilor de informare si publicitate conform Planului Regional de Comunicare pentru POR 2007-2013

10.     Monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea catre AMPOR

11.   Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atributiilor delegate

  1. Managementul prezentului proiect
  2. Sesizarea neregulilor catre ofiterul de nereguli din cadrul AMPOR

14.     Revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POR

15.   Planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POR  si raportarea

16.   Implementarea masurilor incluse in planul de actiune elaborate de AMPOR, ca urmare a  recomandarilor rezultate in urma misiunilor de audit extern POR si raportarea catre AMPOR