HomeProiect initiat de ADR SV OlteniaConsolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional pentru educaţie şi formare profesională

Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional pentru educaţie şi formare profesională

Proiectul POSDRU/93/3.3/S/61944 „Consolidarea Capacitatii Institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala”

Incepand cu data de 1 iulie 2010, Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia implementeaza,  impreuna cu partenerul transnational Lattanzio e Associati, cu Universitatea din Craiova, cu Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti, proiectul „Consolidarea Capacitatii Institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala.

Cofinantarea proiectului este asigurata din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”.

Obiectiv general:

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala SV Oltenia in vederea realizarii unei mai bune corelari a ofertei educationale a IPT si a inv superior cu cererea pietei muncii in scopul cresterii gradului de ocupare si a asigurarii coeziunii economice si sociale.

Cresterea capacitatii institutionale a CR va asigura o mai buna interpretare a datelor din surse oficiale si administrative, studiile si prognozele care vor conduce la elaborarea de prioritati, masuri, actiuni si recomandari catre sistemul educational astfel incat sa creasca gradul de ocupare la absolventii de IPT si invatamant superior.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea competentelor membrilor CR de actiune colectiva, in scopul cresterii coeziunii si eficientei grupului prin activitati de formare „invatare prin actiune” si schimb de experienta cu structuri similare din tara si alte state membre ale UE.

2. Imbunatatirea capacitatii institutionale a CR de a dezvolta parteneriatul social, de a planifica strategic, implementa si monitoriza strategia regionala si planul regional de actiune pentru invatamant prin metoda workshop.

3. Cresterea gradului de participare a partenerilor sociali la procesul decizional privind corelarea ofertei de formare cu cerintele pietei muncii prin activitati de consultare publica si management participativ.

4. Dezvoltarea parteneriatului transnational si interregional in planificarea ofertei educationale. Sunt promovate initiativele partenerilor sociali care vizeaza consolidarea capacitatii de a contribui la dezvoltarea resurselor umane, imbunatatirea dialogului social multipartit, cooperarea dintre autoritati si institutii publice in vederea elaborarii planului de actiune strategica si a unor reglementari privind structurile parteneriale in care acestia lucreaza.