Home16Informatii privind evaluarea Fiselor de proiecte de investitii depuse in cadrul POAT- 5D

Informatii privind evaluarea Fiselor de proiecte de investitii depuse in cadrul POAT- 5D

I.Luând in considerare următoarea prevedere din Metodologia de evaluare si selecție a fiselor de investiții, potrivit careia: „In cazul apariției unor situații  obiective (modificări legislative, modificări al Ghidului solicitantului, etc), ce pot determina modificări asupra calendarului propus sau asupra Metodologiei de evaluare si selecție, dar care nu afectează Criteriile suplimentare, ADR SV Oltenia va opera aceste modificări si le va aduce la cunoștința potențialilor beneficiari”,

Va comunicam urmatoarele:

  • 1. Pe parcursul evaluării Fiselor de proiecte de investiții,  in etapa de solicitare de clarificări,  s-a constatat ca unele aspecte au vizat completarea/modificarea/emiterea unor documente, printre care si hotărâri ale consiliilor locale/ județene.

Având in vedere  faptul ca emiterea hotărârilor consiliilor locale/ județene necesita o perioada mai mare de timp, pentru a da posibilitatea potențialilor beneficiari de a completa/modifica/emite acest tip de documente, acestea vor fi luate in considerare  si in situația in care au fost transmise la  ADR SV Oltenia după o perioada mai mare de 3 zile de la solicitarea de clarificari,  dar nu mai târziu de 24 septembrie 2020.

  • 2. Se actualizează calendarul estimativ privind procesul de evaluare si selecție, in sensul ca ADR Sud-Vest Oltenia va transmite Fisa propunerii de proiect către AM POAT pana la 30 septembrie 2020, cu respectarea termenului menționat in Ghidul solicitantului.

II. In conformitate cu precizările AM POAT, in cazul unui proiect pentru pregătirea documentațiilor pentru care beneficiarul a efectuat unele cheltuieli înainte de 29.06.2020 (nu in integralitate,  doar pentru o parte dintre documentații), aceste cheltuieli vor fi considerate  neeligibile.    Doar cheltuielile efectuate de un beneficiar după 29.06.2020 pot fi considerate  eligibile.