Home22In perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020 pot fi depuse proiecte pentru construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate.

In perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020 pot fi depuse proiecte pentru construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate.

In perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020  pot fi depuse aplicații in cadrul apelului de proiecte pentru creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară, furnizate integrat cu serviciile sociale și educaționale pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, Axa Prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru acest apel,  sunt eligibile 12 unități administrativ-teritoriale din Regiunea Sud-Vest Oltenia care fac parte  din lista comunităților cu tip de marginalizare peste medie și severă agreate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și selectate pe baza unor criterii specifice, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Indicelui Dezvoltării Umane Locale din Români.

Cele 12 localitati sunt:

 • Comuna Gruia, judetul Mehedinti
 • Comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti
 • Comuna Dobretu, judetul Olt
 • Comuna Giuvarasti, judetul Olt
 • Comuna Stoenesti, judetul Olt
 • Comuna Racovita, judetul Valcea
 • Comuna Vaideeni, judetul Valcea
 • Comuna Catane, judetul Dolj
 • Comuna Cosoveni, judetul Dolj
 • Comuna Salcuta, judetul Dolj
 • Comuna Albeni, judetul  Gorj
 • Comuna  Rosia De Amaradia, judetul Gorj

Valoarea totală a alocării financiare pentru cele 7 regiuni de dezvoltare este de 21,07 milioane euro, din care Regiunea Sud-Vest Oltenia beneficiază de 2,52 milioane de euro.

Acest apel de proiecte este unul necompetitiv, iar cele 12 de unități administrativ-teritoriale din Regiune pot depune proiecte în perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020, pentru a finanța construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate.

Suma eligibilă pentru finanțare proiectelor este cuprinsă între 10.000 și 100.000 euro, iar ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 70% FEDR, 28% – buget de stat și 2% contribuția solicitantului.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt autoritățile şi instituțiile administrației publice locale şi centrale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k), w) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările  ulterioare.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații: nivel economic sub pragul sărăciei, șomaj, nivel de educație scăzut, dizabilitate, boli cronice, boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative, graviditate, vârsta a treia, vârstă sub 18 ani, fac parte din familii monoparentale, risc de excluziune social, alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Detalii privind condițiile de eligibilitate și activitățile ce pot fi finanțate prin acest apel de proiecte se regăsesc în Ghidul specific al solicitantului, publicat pe pagina //por2014-2020.adroltenia.ro/axa-prioritara-8-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale/.”