Home23S-a modificat Ghidul solicitantului privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural!

S-a modificat Ghidul solicitantului privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural!

În data de 4 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat modificarea Ghidului solicitantului aferent Axei prioritare 5: „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Astfel, prin ordin de ministru, a fost prelungită perioada de implementare a proiectelor.