• Ghiduri în consultare - Programul Regional Sud-Vest Oltenia
  • Ghiduri în consultare - Programul Tranziția Justă
  • Ghiduri în consultare - Programul Sănătate

Nr. crt.

Prioritate

Obiectiv specific, Operațiune - Acțiune

Perioadă consultare

Ghid

1

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

OS 1.1; Acțiunea 1.2 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare

07 – 29.03.2024

Ghid stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare

OS 1.1; Acțiunea 1.3 - Transfer tehnologic și inovare

12.02 - 05.03.2024

Ghid transfer tehnologic și inovare

OS 1.1; Acțiunea 1.1 - Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile

12.02 - 05.03.2024

Ghid CDI în colaborare cu IMM-urile

OS 1.3; Intervenția 1 - Îmbunătațirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri, prin operațiuni dedicate

25.08 - 18.09.2023

Ghidul Solicitantului - Îmbunătățirea competitivătății și a inovării în Microînreprinderi.

OS 1.3; Interveția 2 - Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale etc) cu impact la nivel regional Acțiunea A - Incubatoare de afaceri.

27.10 - 18.11.2023

Ghidul Solicitantului – Incubatoare de afaceri

OS 1.3; Interveția 2 - Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale etc) cu impact la nivel regional Acțiunea C – Parcuri industriale

02-28.08.2023

Ghidul Solicitantului - Parcuri industriale

2

Prioritatea 2 – Digitizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor

OS 1.2; Acţiunea 2 – Digitalizare în folosul IMM-urilor

30.08 – 21.09.2023

Ghidul Solicitantului - Digitalizare în folosul IMM-urilor

3

Prioritatea 7 - Dezvoltare teritorială sustenabilă

OS 5.2; A

18.03 – 09.04.2024

Ghidul Solicitantului - Sprijin pentru dezvoltarea turismului în mediul rural

OS 5.2; B

18.03 – 09.04.2024

Ghidul Solicitantului -Sprijin pentru patrimoniul cultural în mediul rural

5

Apeluri de proiecte etapizate POR 2014-2020

P1; RSO1.3; Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale, etc) cu impact la nivel regional - A.Incubatoare de afaceri;

P3; RSO2.1; A. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie.
B. Investiții în clădirile rezidentiale în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice.

C.Iluminat public

P4.; RSO2.8; Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil;

P5; RSO3.2; A.Conectivitate regionala si îmbunătățirea accesului la TEN-T

P6; RSO4.2; 1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel preșcolar
2. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar, secundar
3. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar.

P7; RSO5.1; Sprijinirea regenerării mediului urban (apel dedicat proiectelor etapizate din POR 2014-2020 care îndeplinesc criteriile art.118a, RDC
• Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
• Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice
• Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane

12.03 - 03.04.2024

Ghidul Solicitantului - Apeluri de proiecte etapizate POR 2014-2020

Read More

Nr. crt.

Acțiune

Componentă

Perioadă consultare publica

Ghidul solicitantului/Alte documente relevante

  1.

„Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”

„Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”

31.10.2023 - 21.11.2023

Ghidul solicitantului

Decizia 18_29.01.2024 - aprobarea actualizarii metodologiei si criteriilor de evaluare si selectie - apel microintreprinderi

29.01.2024 Metodologia si criteriile de evaluare si selectie - apel microintreprinderi

Schema de măsuri de ajutor de minimis 

Lista codurilor CAEN neeligibile 

 

 

Read More

Nr. crt.

Prioritate

Obiectiv specific/ Acțiune

Perioadă consultare

Ghid

 

1

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectiv Specific ESO4.11 - „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I”

02-23.10.2023

Ghidul Solicitantului screening pentru boli hepatice cronice – etapa I

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

02-23.10.2023

Ghidul Solicitantului ambulatorii pediatrie

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”

02-23.10.2023

Ghidul Solicitantului ambulatorii obstetrică ginecologie

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”

02-23.10.2023

Ghidul Solicitantului ambulatorii programe de screening

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”

 

12.01-02.02.2024

Ghidul Solicitantului – consultare oeprațiuni etapizate ambulatorii

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 -proiecte etapizate”

12.01-05.02.2024

Ghidul Solicitantului - consultare operațiuni etapizate POR UPU CPU

2

Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

Obiectiv Specific ESO4.11 - „Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”

03-24.10.2023

Ghidul Solicitantului îngrijire medicală pacienti cu AVC

Obiectiv Specific RSO4.5

„Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)”

03 - 24.04.2024

Ghidul Solicitantului investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice

3

 

Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

 Obiectiv Specific RSO4.5

„Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)”

21.03-12.04.2024

Ghidul Solicitantului pentru Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat

 

Read More