HomeUncategorizedGHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT PRIORITATII DE INVESTITII 4e, O.S. 4.1 REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ DIN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2017/4/4.1/1, AXA PRIORITARA 4 “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, A FOST MODIFICAT PRIN CORRIGENDUM

GHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT PRIORITATII DE INVESTITII 4e, O.S. 4.1 REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ DIN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2017/4/4.1/1, AXA PRIORITARA 4 “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, A FOST MODIFICAT PRIN CORRIGENDUM

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat in data de 16.10.2017, pe pagina oficiala a Programului, www.inforegio.ro, la sectiunea Apeluri proiecte, un CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e, O.S. 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul POR 2014-2020.

CORRIGENDUM-ul poate fi descarcat de pe site-ul Programului, accesând link-ul http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html. AM POR pune la dispozitia beneficiarilor, la aceeasi adresa, un document ce sintetizeaza principalele modificari aduse Ghidului specific si anexelor aferente.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: carmen.visan@adroltenia.ro .