Home16Depunere contestații titluri de creanță/acte administrative – implementare proiecte POR 2014-2020

Depunere contestații titluri de creanță/acte administrative – implementare proiecte POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis o solicitare privind modalitatea de depunere a contestațiilor împotriva titlurilor de creanță/actelor administrative emise în procesul de implementare a proiectelor. Astfel, beneficiarii care implementează proiecte în cadrul POR sunt obligați să depună contestațiile împotriva titlurilor de creanță/actelor administrative emise de MLPDA numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, semnate cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor legale.